Dịch vụ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài mới nhất

Thứ năm, 06/04/2023, 09:15:29 (GMT+7)

Yếu tố nước ngoài là thuật ngữ của tư pháp quốc tế​, dùng để chỉ những yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật mà những yếu tố đó có liên quan đến nước ngoài.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế xã hội hóa và hội nhập quốc tế đang được đẩy mạnh, các doanh nghiệp ngày mọc lên càng nhiều, thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Với vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam hiện nay cũng là một trong những môi trường đầu tư lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, dòng vốn FDI. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, tính đến ngày 20/6/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Vậy công ty có yếu tố nước ngoài là gì? Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần điều kiện như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc GỌI NGAY đến hotline 0908 308 123 để được Luật sư tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài NHANH - TRỌN GÓI - GIÁ RẺ.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Luật Đầu tư năm 2020;

Công ty có yếu tố nước ngoài là gì?

Yếu tố nước ngoài là thuật ngữ của tư pháp quốc tế​, dùng để chỉ những yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật mà những yếu tố đó có liên quan đến nước ngoài. 

Theo đó, công ty có yếu tố nước ngoài được hiểu là công ty đó phải có ít nhất một chủ thể nước ngoài (có thể là cá nhân hoặc tổ chức) tham gia thành lập doanh nghiệp. Hiểu đơn giản thì doanh nghiệp đó phải có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Công ty có yếu tố nước ngoài có thể có 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, được hiểu là do chính nhà đầu tư nước ngoài thành lập thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc mua cổ phần, sáp nhập…

Đặc điểm của công ty có yếu tố nước ngoài

Chủ đầu tư

Một doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài buộc phải có sự có mặt của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách là chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp. 

Khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 ghi nhận như sau: 

“19. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.”

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài này phải không thuộc vào các trường hợp bị cấm thành lập, góp vốn, mua cổ phần, quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.

Loại hình công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, có 4 loại hình công ty gồm: 

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh

Giống như các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh ở Việt Nam.

Trách nhiệm tài sản

Công ty có yếu tố nước ngoài nếu thành lập dưới hình thức: công ty hợp danh thì các nhà đầu tư là thành viên hợp danh của công ty này sẽ phải cùng nhau chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, nếu là thành viên góp vốn thì chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu thành lập dưới 1 trong 2 hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì nhà đầu tư chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi góp vốn của mình.

Các hình thức thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Theo đó nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn ngay từ khi bắt đầu thành lập công ty tại Việt Nam. Theo đó, lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tùy lĩnh vực hoạt động có thể góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty.

Tuy nhiên, hình thức này sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn việc thành lập doanh nghiệp trong nước.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài tùy lĩnh vực hoạt động có thể góp vốn từ 1%-100% vốn vào công ty Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam. Sau đó, công ty Việt Nam trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Hiện nay, để công ty có yếu tố nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì cần phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp và điều chỉnh. Mục đích cá nhân và tổ chức nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để được đầu tư hợp pháp tại Việt Nam.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

- Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch;

- Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

- Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế là nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài trong công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổ chức kinh tế có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài trong công y hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

( Trường hợp không phải thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tài liệu mà một bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư yêu cầu thì nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư (Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hoặc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – căn cứ vào thẩm quyền cấp giấy giấy chứng nhận đầu tư)

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc bị từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Sau khi thực hiện xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư vẫn còn phải thực hiện tiếp một bước nữa là bước thành lập công ty. Về căn bản bước thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nó cũng tương tự như thủ tục thành lập công ty trong nước.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hồ sơ đăng ký thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, Người đại diện theo pháp luật, các thành viên góp vốn (đối với Công ty TNHH) hoặc các cổ đông sáng lập (đối với Công ty Cổ phần);
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Danh sách thành viên công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập và Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty cổ phần;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Lưu ý: các văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.

Bạn còn chưa biết cách chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài? Hay bạn không muốn mất thời gian tự mình nộp hồ sơ và chờ đợi kết quả? Hãy LIÊN HỆ NGAY với Luật Hoàng Anh qua hotline 0908 308 123 để được TƯ VẤN sớm nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận và xem xét hồ sơ thì đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc bị từ chối, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Chi phí thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Hiện nay, chi phí khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài còn tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Hãy LIÊN HỆ NGAY với Luật Hoàng Anh để nhận BÁO GIÁ và CHI PHÍ TIẾT KIỆM NHẤT.

Dịch vụ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài của Luật Hoàng Anh

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về đăng ký thành lập công ty có yếu tố nước ngoài? Hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư