Dịch vụ tư vấn xin Giấy phép chuyển phát nhanh

Chuyển phát nhanh là dịch vụ chuyển phát có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao. Chuyển phát nhanh còn gồm các yếu tố giá trị gia tăng khác như thu gom tại địa chỉ người gửi, phát tận tay người nhận, truy tìm và định vị, khả năng thay đổi nơi nhận và địa chỉ nhận trong khi đang vận chuyển, báo phát và các yếu tố giá trị gia tăng khác. Soi chiếu với Luật Bưu chính năm 2010 thì đây trở thành một phần của dịch vụ bưu chính và khi cung ứng dịch vụ phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính về hoạt động chuyển phát nhanh.

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển phát nhanh trở thành một dịch vụ không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Cùng xu thế toàn cầu hóa sôi động, nhộn nhịp biến đây trở thành lĩnh vực có ảnh hưởng lớn trong đời sống kinh tế nói chung và hoạt động bưu chính nói riêng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết các quy định về lĩnh vực này? Về nội dung, thời hạn cũng như quy trình, thủ tục xin cấp phép. Vậy hãy đến với Luật Hoàng Anh, chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện dịch vụ xin Giấy phép chuyển phát nhanh theo quy định mới nhất, tổng hợp trong bài viết dưới đây.

1. Tư vấn về tất cả các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong dịch vụ bưu chính – dịch vụ chuyển phát nhanh.

- Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của Luật Bưu chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tư vấn về hình thức, điều kiện đầu tư, kinh doanh và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan đến bưu chính mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Tư vấn về các điều kiện cho doanh nghiệp trước khi xin cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính – chuyển phát nhanh.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp. Các doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ bưu chính – chuyển phát nhanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính (Mã ngành cấp 4: 5310, 5320 trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam).

+ Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép. Trong đó, khả năng tài chính được quy định:

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam.

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Mức vốn tối thiểu quy định phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp.

+ Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.

+ Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

3. Tư vấn về hồ sơ xin cấp phép hoạt động bưu chính – chuyển phát nhanh.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính gồm:

- Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I, Nghị định 47/2011/NĐ-CP).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có).

- Phương án kinh doanh:

+ Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác.

+ Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ.

+ Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ.

+ Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát.

+ Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ).

+ Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.

+ Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép.

- Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

4. Tư vấn về quy trình xin cấp phép dịch vụ bưu chính

Bước 1. Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

Bước 2. Nộp hồ sơ lên Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể có thể qua 3 hình thức dưới đây:

Hình thức nộp hồ sơ

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

1. Nộp trực tiếp

 

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Phí : 21.500.000 Đồng (Phạm vi liên tỉnh)

Phí : 29.500.000 Đồng (Quốc tế chiều đến)

Phí : 34.500.000 Đồng (Quốc tế chiều đi:)

Phí : 39.500.000 Đồng (Quốc tế hai chiều)

Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Nộp trực tuyến

 

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Phí : 34.500.000 Đồng (Quốc tế chiều đi)

Phí : 21.500.000 Đồng (Phạm vi liên tỉnh)

Phí : 29.500.000 Đồng (Quốc tế chiều đến)

Phí : 39.500.000 Quốc tế hai chiều Đồng (Quốc tế hai chiều)

Nộp hồ sơ qua internet tại địa chỉ: http://dichvucong.mic.gov.vn

3. Nộp qua dịch vụ bưu chính

 

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Phí : 21.500.000 Đồng (Phạm vi liên tỉnh)

Phí : 29.500.000 Đồng (Quốc tế chiều đến)

Phí : 34.500.000 Đồng (Quốc tế chiều đi:)

Phí : 39.500.000 Đồng (Quốc tế hai chiều)

Nộp qua đường bưu chính đến địa chỉ: Vụ Bưu chính – Bộ Thông tin và Truyền thông

Đối với thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông, cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh. Trong đó, hồ sơ được nộp tbawfng 3 hình thức nói trên nhưng mức phí thẩm định điều kiện giấy phép bưu chính nội tỉnh bằng 50% mức thu phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép bưu chính liên tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện: 10.750.000đ.

5. Tư vấn về sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính.

5.1 Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

Áp dụng khi thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp về:

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

- Thay đổi chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; các quy định liên quan đến khiếu nại, bồi thường thiệt hại so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

- Thay đổi các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Khi đó, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV Nghị định 47/2011/NĐ-CP).

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

5.1 Đối với trường hợp cấp lại giấy phép bưu chính.

Áp dụng khi giấy phép bưu chính hết hạn. Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính với các giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V, Nghị định 47/2011/NĐ-CP).

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo.

- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp.

- Các tài liệu nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất:

+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).

+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

Khi giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

6. Dịch vụ tư vấn xin Giấy phép chuyển phát nhanh của Luật Hoàng Anh

Phạm vi cung cấp dịch vụ: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Khi cần thực hiện dịch vụ, Quý Khách hàng có thể liên lạc với Luật Hoàng Anh qua những phương thức tư vấn sau:

- Tư vấn qua điện thoại: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0908 308 123 để được Luật sư tư vấn qua điện thoại.

- Tư vấn qua thư điện tử (email): Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử luatsu@luathoanganh.vn để được tư vấn, phản hồi qua thư điện tử.

- Tư vấn qua văn bản: Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử luatsu@luathoanganh.vn. Luật Hoàng Anh sẽ soạn thảo văn bản, ký bởi luật sư phụ trách, đóng dấu Công ty Luật và gửi bản cứng đến địa chỉ của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng có thể sử dụng văn bản tư vấn của Luật Hoàng Anh trong quá trình làm việc với đối tác, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan.

- Tư vấn trực tiếp: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0908 308 123 đặt lịch hẹn gặp Luật sư tại văn phòng để được tư vấn trực tiếp.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ tư vấn khởi nghiệp – Startup

Luật Sư Doanh nghiệp 27/05/2021

Việt Nam đang trở thành điểm sáng về phong trào khởi nghiệp tại Đông Nam Á. Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn khởi nghiệp – Startup cho các doanh nghiệp mới trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp

Luật Sư Doanh nghiệp 27/05/2021

Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc liên quan về các loại thuế phải nộp, quyền và nghĩa vụ về thuế trong hoạt động của doanh nghiệp trong kinh doanh

Dịch vụ tư vấn các thủ tục khiếu nại với cơ quan thuế

Luật Sư Doanh nghiệp 27/05/2021

Khiếu nại với cơ quan thuế là một trong các biện pháp giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi cho những người nộp thuế. Quy trình, thủ tục tiến hành được nói rõ trong bài viết dưới đây!

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật sư dự án đầu tư 29/05/2021

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Khi dự án đầu tư có sự thay đổi, bổ sung thì phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.