Dịch vụ tư vấn xin Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Bưu chính có vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hoạt động bưu chính gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích, tem bưu chính. Khi thực hiện cung ứng dịch vụ liên quan đến hoạt động bưu chính, có thể là là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Có thể thấy đây là một ngành phục vụ công cộng, một bộ phận không thể thiếu của cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời cũng và một ngành kinh mũi nhọn, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước. Chính vì thế, Nhà nước phải quy định chặt chẽ với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Bên cạnh xin cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì một vài doanh nghiệp phải xin Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Nếu như Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, về nội dung, thời hạn cũng như quy trình, thủ tục, hãy đến với Luật Hoàng Anh, chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện dịch vụ xin Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

1. Tư vấn về các trường hợp phải xin Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Luật Hoàng Anh tiến hành tư vấn trên tất cả các hoạt động bưu chính cần phải thông báo, bao gồm 08 trường hợp dưới đây:

- Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg).

- Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg).

- Cung ứng dịch vụ gói, kiện.

- Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

- Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

- Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

- Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

2. Tư vấn về hồ sơ xin Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Khi xin văn bản xác nhận hoạt động bưu chính, tùy từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ có sự khác nhau. Vì vậy, Luật Hoàng Anh tư vấn cho Quý Khách hàng về từng trường hợp như sau:

STT

Trường hợp cụ thể

Hồ sơ phải chuẩn bị

1.

Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg).

- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II) Nghị định 47/2011/NĐ-CP.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

 

2.

Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg).

3.

Cung ứng dịch vụ gói, kiện.

4.

Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định 47/2011/NĐ-CP).

- Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

- Hợp đồng với đối tác nước ngoài.

- Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

 

5.

Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam.

6.

Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

7.

Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định 47/2011/NĐ-CP).

- Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

 

8.

Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

3. Tư vấn về các trường hợp thay đổi nội dung nhưng phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

- Thay đổi chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; các quy định liên quan đến khiếu nại, bồi thường thiệt hại so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

- Thay đổi các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

4. Tư vấn về các trường hợp không cần thông báo.

Bao gồm 03 trường hợp sau đây:

- Cá nhân nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trên cơ sở tự thoả thuận với người gửi mà không lấy tiền công với số lượng bưu gửi tối đa theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

- Tổ chức nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công.

- Hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập để cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh.

5. Tư vấn về quy trình xin Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ theo mẫu được quy định ở trên.

Bước 2. Nộp hồ sơ lên Bộ Thông tin và truyền thông hoặc Sở thông tin và truyền thông nơi doanh nghiệp thực hiện dịch vụ.

- Bộ Thông tin và truyền thông: phạm vi liên tỉnh, quốc tế đồng thời có giá trị cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

- Sở Thông tin và truyền thông: phạm vi nội tỉnh và Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

6. Dịch vụ tư vấn xin Giấy phép chuyển phát nhanh của Luật Hoàng Anh

Phạm vi cung cấp dịch vụ: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Khi cần thực hiện dịch vụ, Quý Khách hàng có thể liên lạc với Luật Hoàng Anh qua những phương thức tư vấn sau:

- Tư vấn qua điện thoại: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0908 308 123 để được Luật sư tư vấn qua điện thoại.

- Tư vấn qua thư điện tử (email): Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử luatsu@luathoanganh.vn để được tư vấn, phản hồi qua thư điện tử.

- Tư vấn qua văn bản: Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử luatsu@luathoanganh.vn. Luật Hoàng Anh sẽ soạn thảo văn bản, ký bởi luật sư phụ trách, đóng dấu Công ty Luật và gửi bản cứng đến địa chỉ của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng có thể sử dụng văn bản tư vấn của Luật Hoàng Anh trong quá trình làm việc với đối tác, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan.

- Tư vấn trực tiếp: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0908 308 123 đặt lịch hẹn gặp Luật sư tại văn phòng để được tư vấn trực tiếp.

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ tư vấn khởi nghiệp – Startup

Luật Sư Doanh nghiệp 27/05/2021

Việt Nam đang trở thành điểm sáng về phong trào khởi nghiệp tại Đông Nam Á. Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn khởi nghiệp – Startup cho các doanh nghiệp mới trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp

Luật Sư Doanh nghiệp 27/05/2021

Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc liên quan về các loại thuế phải nộp, quyền và nghĩa vụ về thuế trong hoạt động của doanh nghiệp trong kinh doanh

Dịch vụ tư vấn các thủ tục khiếu nại với cơ quan thuế

Luật Sư Doanh nghiệp 27/05/2021

Khiếu nại với cơ quan thuế là một trong các biện pháp giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi cho những người nộp thuế. Quy trình, thủ tục tiến hành được nói rõ trong bài viết dưới đây!

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật sư dự án đầu tư 29/05/2021

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Khi dự án đầu tư có sự thay đổi, bổ sung thì phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.