Quy định về điều kiện về tài sản để thành lập doanh nghiệp

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:34 (GMT+7)

Thành lập doanh nghiệp là một hoạt động tất yếu của nhà đầu tư khi muốn tham gia thị trường, mang lại lợi ích trực tiếp cho chủ thể kinh doanh đồng thời nó cũng đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Thành lập doanh nghiệp là một hoạt động tất yếu của nhà đầu tư khi muốn tham gia thị trường, mang lại lợi ích trực tiếp cho chủ thể kinh doanh đồng thời nó cũng đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. Để thực hiện tốt chức năng quản lý, điều tiết của mình, Nhà nước phải có các quy định để dung hòa mọi xung đột lợi ích giữa nhà kinh doanh với người tiêu dùng và với xã hội. Thành lập doanh nghiệp là quyền của mỗi cá nhân, tuy nhiên để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về điều kiện về tài sản (vốn) để thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp là gì?

Thành lập doanh nghiệp là hoạt động khởi tạo doanh nghiệp của chủ đầu tư bao gồm các hoạt động đầu tiên tạo cơ sở vật chất cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình và thủ tục pháp lý cần thiết để khai sinh hợp pháp ra doanh nghiệp đó. 

Thành lập doanh nghiệp là quyền tự do của công dân, tuy nhiên sự tự do này là sự tự do trong khuôn khổ mà pháp luật cho phép. Bởi vậy mà khi thành lập doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về tài sản (vốn) để thành lập doanh nghiệp

Vốn của doanh nghiệp là cơ sở vật chất, tài chính quan trọng nhất, là công cụ để chủ doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp.  Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. 

Điều kiện về vốn kinh doanh được thể hiện dưới hình thức vốn pháp định. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định không đặt ra với mọi ngành nghề kinh doanh mà chỉ áp dụng đối với một số ngành nghề mà pháp luật quy định. Điều này có nghĩa là Nhà nước sẽ đặt ra mức sàn tối thiểu về vốn đối với một số ngành nghề cụ thể và nhà đầu tư phải đáp ứng số vốn đó từ bằng hoặc lớn hơn mức mà nhà nước đặt ra thì mới được thành lập doanh nghiệp. Sau đây, Luật Hoàng Anh sẽ liệt kê một số ngành nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật hiện hành nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định: 

 

STT

Ngành nghề

Đối tượng

Vốn pháp định

Văn bản pháp luật

1

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán

5 tỷ đồng

Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu là 5 tỷ đồng.

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới

500.000 USD

Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

6 tỷ đồng trở lên

Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP

2

Kinh doanh chứng khoán

Môi giới chứng khoán

Tối thiểu 25 tỷ đồng

Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Tự doanh chứng khoán

Tối thiểu 50 tỷ đồng

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Tối thiểu 165 tỷ đồng

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tối thiểu 10 tỷ đồng

 

 

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu 10 tỷ đồng.

Khoản 2 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Công ty quản lý quỹ, vốn tối thiểu cấp cho chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu 25 tỷ đồng.

Khoản 3 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 800 tỷ đồng trở lên

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 600 tỷ đồng trở lên

Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán

Tối thiểu 250 tỷ đồng trở lên

Công ty chứng khoán  đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh

Tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên

 

 

Kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty quản lý quỹ

Tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Thành lập quỹ thành viên

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Điều 113 Luật chứng khoán 2019

Công ty đầu tư chứng khoán

Tối thiểu là 50 tỷ đồng

Điều 115 Luật chứng khoán 2019

3

Kinh doanh bảo hiểm

Tổ chức nước ngoài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Tổ chức Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Điều 8 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

300 tỷ đồng

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

 

 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

350 tỷ đồng

 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

400 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

600 tỷ đồng

Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí và

800 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí và

1.000 tỷ đồng

4

Kinh doanh ca-si-nô (casino)

Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino

02 tỷ đô la Mỹ

Điều 23 Nghị định 03/2017/NĐ-CP

5

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

 

Tiền ký quỹ là 10 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi

Điều 23 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

6

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

 

Từ 10 tỷ đồng trở lên

Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

6

Kinh doanh dịch vụ việc làm

 

Mức ký quỹ 300.000.000 đồng

Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

8

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ký quỹ 2 tỷ đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Điều 23 Nghị định 112/2021/NĐ-CP

Doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

ký quỹ thêm 500.000.000 đồng đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ.

9

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh

Tối thiểu là 02 tỷ đồng

Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế

Tối thiểu là 5 tỷ đồng

10

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5 tỷ đồng

Điều 19 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

30 tỷ đồng

 

 

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi  toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

100 tỷ đồng

 

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

100 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

300 tỷ đồng

 

 

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện

20 tỷ đồng

Điều 20 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo)

300 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện

500 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

30 tỷ đồng

Điều 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

11

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Mức ký quỹ là 20.000.000 đồng

Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP.

 

 

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Mức ký quỹ là 50.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

Mức ký quỹ là 100.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

Mức ký quỹ là 100.000.000 đồng

12

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại

3.000 tỷ đồng

Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

15 triệu đô la Mỹ (USD).

13

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Công ty tài chính

500 tỷ đồng

Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Công ty cho thuê tài chính

150 tỷ đồng

14

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng

 

Vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng

Điểm c Khoản 1 Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP

15

Kinh doanh vàng

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng

Vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên

Điều 11 Nghị định 21/2012/NĐ-CP

Tổ chức tín dụng kinh doanh mua, bán vàng miếng

 

Vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư