Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thứ ba, 31/01/2023, 16:59:59 (GMT+7)

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp của bạn có nhu cầu mở rộng hoặc thu hẹp lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế đặt ra? Pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam cho phép điều này, tuy nhiên việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải được thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bạn muốn biết thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh? GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy định pháp luật về ngành nghề đăng kí doanh

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật về doanh nghiệp quy định: "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm".

Khi tiến hành đăng kí thành lập mới, doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai các ngành nghề mà mình sẽ hoạt động kinh doanh. Sau một thời gian hoạt động, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, doanh nghiệp có thể mở rộng, thu hẹp hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh sao cho phù hợp. Tuy nhiên, việc bổ sung, thay đổi các ngành nghề kinh doanh phải không thuộc các ngành nghề bị Nhà nước cấm kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Các ngành nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh?

Mã ngành kinh doanh có điều kiện mới nhất?

Theo quy định của Luật đầu tư 2020: "Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng."

Điều kiện kinh doanh là điều kiện mà pháp luật quy định chủ thể kinh doanh phải có khi kinh doanh trong một số ngành nghề nhất định, bao gồm:

- Điều kiện về giấy phép kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

- Điều kiện về chứng chỉ hành nghề;

- Điều kiện về vốn pháp định;

- Một số điều kiện khác (văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…).

Xem thêm: Mã ngành nghề kinh danh có điều kiện là gì?

Kinh doanh online có cần đăng kí không?

Theo Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử, các mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động sau sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cụ thể, website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; website có chuyên mục mua bán, cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Về mặt bản chất và phương thức tổ chức, hoạt động kinh doanh trên các mạng xã hội cũng giống với hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Tuy nhiên, người bán hàng trên đó không phải đăng ký với Bộ Công Thương mà doanh nghiệp vận hành mạng xã hội, website này mới phải tiến hành đăng ký.

Như vậy, theo quy định trên thì cá nhân bạn không phải đăng ký kinh doanh bán hàng online. Mà việc đăng ký là do website có chuyên mục mua bán, cho phép bạn tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ thực hiện.

Căn cứ theo nội dung quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử thì người bán trên mạng xã hội không phải đăng ký với Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, người bán hàng trên mạng xã hội phải có trách h xác thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại của người bán, mã số thuế cá nhânnhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử như: cung cấp đầy đủ và chín… cho chủ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ; cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định khi bán hàng hóa…

Thời gian đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi , bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng nghĩa với việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo tới cơ quan nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Chat Ngay với Luật Sư để tư vấn về thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp NHANH NHẤT, CHI PHÍ THẤP NHẤT.

Xử phạt vi phạm hành chính do chậm đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi đã xác định những ngành nghề kinh doanh cần phải thay đổi, bổ sung, nội bộ doanh nghiệp sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, cần tiến hành thủ tục thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày tính từ thời điểm có thay đổi. Quá thời hạn quy định trên, doanh nghiệp sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể lên đến 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Lưu ý ghi mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Khi ghi mã ngành nghề kinh tế trong hồ sơ, doanh nghiệp cần nghi mã ngành cấp 4 được quy định tại Quyết định 27/2018 QĐ – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

- Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, với các ngành nghề có Luật chuyên ngành điều chỉnh, doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và sau đó tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

- Đối với ngành nghề có điều kiện và yêu cầu chứng chỉ hành nghề khi hoạt động khi ghi mã ngành nghề, doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Lưu ý: Tại thời điểm hiện tại, khi thêm ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp không cần phải nộp kèm theo hồ sơ chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề thay đổi, bổ sung.

Tại sao hồ sơ của bạn không được chấp thuận? Thời hạn thông báo thay đổi sắp hết? Vậy phải làm gì để cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của bạn? ĐỪNG TIẾC một cuộc gọi, một tin nhắn cho LUẬT SƯ để được tư vấn MIỄN PHÍ.

Nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Thay đổi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh ở đâu? Câu trả lời duy nhất là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dịch vụ thay đổi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Trường hợp không thể tự soạn hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp, hay không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ quy định pháp luật về đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bạn hãy Liên Hệ Ngay với Luật Hoàng Anh để được Tư Vấn và Cung Cấp Dịch Vụ - Giá Chỉ từ 500K.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia giải quyết rất nhiều vụ việc lớn nhỏ, sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trước pháp luật.

Cùng chuyên mục
Quy trình giải thể công ty là gì? Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp trọn gói [MỚI NHẤT] Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh gas như thế nào? Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng? Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD/ ĐĐKD Mẫu thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Mẫu đơn thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Mẫu thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Mẫu đơn thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Mẫu đơn thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty. Quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh như thế nào? Mẫu đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Mẫu đơn đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty. Mẫu đơn thông báo thay đổi tên doanh nghiệp Thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam? Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên? Những trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cần tài liệu gì?
NguyenDinhHiep.webp
Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư