Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Thủ tục thành lập công ty xuất khẩu lao động?

Thứ ba, 04/04/2023, 15:23:56 (GMT+7)

Công ty xuất khẩu lao động hiểu là công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cơ sở pháp lý

-         Luật doanh nghiệp 2012;

-         Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-         Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020.

-         Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thành lập công ty xuất khẩu lao động là gì?

Doanh nghiệp/công ty là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp/công ty là một thủ tục hành chính do các thành viên sáng lập của doanh nghiệp hoặc đại diện của họ tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm “khai sinh” hợp pháp cho doanh nghiệp.

Công ty xuất khẩu lao động hiểu là công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Thành lập công ty xuất khẩu lao động bản chất cũng việc là thành lập công ty. Việc thành lập sẽ tuân theo quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục nhất định.

Điều kiện thành lập công ty xuất khẩu lao động?

Theo Điều 10 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 quy định về điều kiện để thành lập công ty xuất khẩu lao động như sau:

"Điều 10. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;

b) Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Có người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không có án tích về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;

d) Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 9 của Luật này;

đ) Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Có trang thông tin điện tử.

Như vậy để thành lập công ty xuất khẩu lao động cần rất nhiều yếu tố. Ngoài vốn điều lệ 5 tỷ trở lên, thực hiện ký quỹ ngân hàng thì còn cần những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thông tin điện tử; phải bảo đảm đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ theo quy định. Ngoài ra đối với người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm, không có các tiền án tiền sự.

Cần chuẩn bị gì khi thành lập công ty xuất khẩu lao động

1. Tên công ty

Tên công ty là duy nhất và được công nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn, theo quy định của pháp luật, không được đặt tên công ty trùng với một công ty đã thành lập trước và vẫn đang hoạt động.

2. Địa chỉ công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Cụ thể bao gồm: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; Xã/Phường/Thị trấn; Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh; Tỉnh/Thành phố.

Lưu ý: Theo quy định Luật Nhà ở, chung cư và nhà tập thể chỉ nhằm mục đích ở, không nhằm mục đích kinh doanh. Vì vậy, địa chỉ chung cư không đăng ký thành lập công ty xuất khẩu lao động được.

3. Xác định loại hình doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 quy định có 04 loại hình doanh nghiệp bao gồm:

·        Công ty trách nhiệm hữu hạn (gồm 02 loại: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH từ hai thành viên trở lên);

·        Công ty cổ phần;

·        Công ty hợp danh;

·        Doanh nghiệp tư nhân.

Trong đó, loại hình Công ty TNHH và Công ty cổ phần có ưu điểm hơn và hạn chế các rủi ro cho nhà đầu tư/thành viên góp vốn vì chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp. Xét về quy mô vốn, nhu cầu hoạt động thì loại hình Công ty TNHH là phù hợp nhất với các điều kiện tài chính, cách thức hợp tác làm ăn của người Việt Nam.

Thực tế cho thấy rằng, loại hình Công ty TNHH chiếm số lượng lớn nhất trong số các doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Ở chiều hướng khác, loại hình công ty cổ phần có khả năng huy động vốn tốt nhất, có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán, cũng như không hạn chế về số lượng cổ đông tham gia; đồng thời có tính bảo mật thông tin cho các cổ đông tốt nhất (vì chỉ phải đăng ký thông tin của cổ đông sáng lập).

Mỗi loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức khác nhau, có những ưu điểm riêng biệt. Vì vậy, khi thành lập công ty xuất khẩu lao động phải chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mô hình kinh doanh, tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

4. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là yếu tố không thể thiếu trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Vốn điều lệ có nghĩa ý quan trọng trong việc xác định tỷ lệ góp vốn của chủ sở hữu, các thành viên trong công ty. Từ đó, làm căn cứ để phân chia lợi nhuận, quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên tham gia góp vốn. Ngoài ra, vốn điều lệ đôi khi còn cho thấy quy mô, năng lực và vị trí của công ty trên thị trường. Đối tác khách hàng sẽ có thể tin tưởng, giao dịch với công ty đối tác có vốn điều lệ lớn.

Như phân tích ở trên, vốn điều lệ để thành lập công ty xuất khẩu lao động là 5 tỷ đồng trở lên và 100% vốn điều lệ là vốn đầu tư trong nước.

5. Hồ sơ cá nhân/pháp nhân

Chuẩn bị bản sao công chứng, chứng thực của tất cả người tham gia góp vốn: CMND hoặc căn cước công dân hoặc passport đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động đối với tổ chức; bằng cấp, chứng chỉ đối với người đại diện theo pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty xuất khẩu lao động

Về hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty xuất khẩu lao động gồm có:

·        Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

·        Điều lệ công ty;

·        Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

·        Bản sao các giấy tờ:

-         Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

-         Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty, thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

-         Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Về trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp (trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia về thành lập doanh nghiệp) đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính).

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và nhận kết quả

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kể từ ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký từ chối cấp Giấy thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp biết.

Xin Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, sau khi thành lập công ty xuất khẩu lao động, để đi vào hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, công ty cần phải xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Về hồ sơ

Hồ sơ cấp Giấy phép bao gồm:  

·        Văn bản đề nghị của doanh nghiệp

·        01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất.

·        Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn

·        01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ.

·        01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

·        01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

·        Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ .

·        01 bản sao Điều lệ Công ty.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền

Bước 3: Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép  cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty xuất khẩu lao động của Luật Hoàng Anh

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về đăng ký thành lập công ty xuất khẩu lao động? Hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư