Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Thứ năm, 27/04/2023, 09:15:22 (GMT+7)

Mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đầy đủ, chính xác nhất

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Căn cứ pháp lý

- Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 – Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành;

- Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc Bộ Ngoại Giao.

Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam là gì?

Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam là loại giấy tờ quan trọng trong hồ sơ làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam do người mang quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài có thẻ tạm trú hay thường trú tại Việt Nam mời/ bảo lãnh thân người nước ngoài nhập cảnh.

Điều kiện để bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh

Thứ nhất: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực.

Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày;

Thứ hai: Được cá nhân là thân nhân tại Việt Nam bảo lãnh.

Thứ ba: Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

Thứ tư: Người được bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh gồm:

Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ, chồng, con, anh, chị em ruột là người nước ngoài vào Việt Nam thăm.

Người nước ngoài có thẻ thường trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm.

Người nước ngoài có thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó đồng ý.

Mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công an. Cụ thể:

Mẫu (Form) NA3
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM (1)
SPONSORING APPLICATION FORM FOR FOREIGN FAMILY MEMBERS
TO ENTER VIET NAM

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

To: Immigration Department - Ministry of Public Security

I- Người bảo lãnh (The sponsor):

1-Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………….

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: …………………………5- Quốc tịch hiện nay: ………………………….

Nationality at birth                                     Current nationality

6- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số (2):..

Identity card/Passport/Permanent or Temporary Resident Card number

Ngày cấp: …./…. /…..                                    Cơ quan cấp: ……………………………….

Issuing date (Day, Month, Year)                     Issuing authority

7- Nghề nghiệp:………………………

Occupation

8- Nơi làm việc (nếu có)....................................................................................................

Employer and business address (if any)

9- Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam (3): ...................................................................

Permanent/temporary residential address in Viet Nam

10- Điện thoại liên hệ/Email: .............................................................................................

Contact telephone number/Email

II/- Người nước ngoài được bảo lãnh The sponsored:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Request the Immigration Department:

1- Giải quyết cho những người có tên ở Mục II được nhập cảnh Việt Nam

một lần o        nhiều lần o  từ ngày: …./…./…. đến ngày: …./…./….

To grant the people listed in Part II permission of a singie entry  or multiple entries into VietNam for an intended length of stay from (Day, Month, Year) …../…/……… to …../…/…/

2- Mục đích/ Purpose of entry:...........................................................................................

3- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ..............................................................................

Intended temporary residential address in Viet Nam

4- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại ……………..nước ………………..để cấp thị thực.

To inform the Vietnamese Diplomalic Mission at………………. in (country)…………..of the Visa issuance.

5- Cho nhận thị thực tại cửa khẩu, tên cửa khẩu: ……………………….

.......................................................................................................................................

To grant permission to pick up Visa upon arrival at ……………………….Border Checkpoint.

Lý do

Reason (s) ..............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

Xác nhận Certified by (5)
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at        date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor’s signature and full name

Ghi chú/Notes

(1) Dùng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú/thẻ tạm trú tại Việt Nam mời, bảo lãnh thân nhân nhập cảnh; nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

This form is for Vietnamese citizens or the foreigners with Permanent or Temporary Resident Card in sponsoring their foreign family members to apply for a Vietnamese Visa. Submit in person a completed application form at the Immigration Department - Ministry of Public Security.

(2) Kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú;

Enclose a certified copy of the ID Card/ Passport or Permanent Temporary Resident Card

(3) Công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú ghi địa chỉ thường trú; người nước ngoài có thẻ tạm trú ghi địa chỉ tạm trú.

For Vietnamese citizens or the foreigners with Permanent Resident Card, specify the permanent residential address in Viet Nam; For Temporary Resident Card holders, specify the temporary residential address.

(4) Kèm bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ theo quy định.

Enclose supporting documents to prove family relationship as stipulated by the Law.

(5) Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú, thì Trưởng Công an phường, xã xác nhận các điểm khai tại Mục I.

For Vietnamese citizens and the foreigners with Permanent Resident Card, Part I is certified by the Chief of the Ward/Commune Public Security.

Trường hợp người nước ngoài có thẻ tạm trú thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó xác nhận các điểm khai tại Mục.I.

For the foreigners with Temporary Resident Card, part I is certified by the Head of sponsoring organisation.

Tài liệu nộp kèm đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài

Ngoài đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, để bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài, kèm theo đơn phải kèm theo các giấy tờ sau:

  • Bản sao giấy căn cước công dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ ạm trú của người bảo lãnh và người được bảo lãnh.
  • Giấy chứng minh quan hệ nhân thân

Nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài ở đâu?

Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài được nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Cụ thể:

  • Nộp hồ sơ tại Hà Nội: số 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nộp hồ sơ ở TP HCM: số 333-337 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
  • Nộp hồ sơ tại Đà Nẵng: số 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng.

Một số lưu ý khi soạn thảo đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài

1. Lưu ý khi điền mẫu đơn

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài phải sử dụng đúng mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA. Các thông tin điền cần chính xác, tránh sai sót hay tẩy xóa, điền 01 màu mực và đọc kỹ các nội dung ghi chú tại mẫu đơn.

2. Thời hạn của visa thăm thân

Visa thăm thân có ký hiệu là TT, thời hạn của visa thăm thân tối đa là 1 năm (12 tháng).

3. Chi phí bảo lãnh thân nhân là người nước ngoài

Tùy thuộc vào việc người bảo lãnh xin cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn bao lâu thì lệ phí làm visa sẽ khác nhau.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ xin bảo lãnh thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam còn tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Hãy LIÊN HỆ NGAY với Luật Hoàng Anh để nhận báo giá với Chi Phí Thấp Nhất nhé.

Dịch vụ xin bão lãnh thân nhân là người nước ngoài

Trường hợp bão lãnh thân nhân là người nước ngoài nhưng không biết soạn thảo đơn, hồ sơ, không nắm rõ trình tự bảo lãnh thân nhân là người nước ngoài, hãy Liên Hệ Ngay với chúng tôi để được Tư Vấn Miễn Phí và được cung cấp dịch vụ trọn gói hiệu quả và Tiết Kiệm Chi Phí nhất.

Các Luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư