Chi phí thuê luật sư làm di chúc - Dịch vụ làm di chúc

Thứ bảy, 04/11/2023, 16:02:00 (GMT+7)

Các mẫu di chúc và chi tiết về chi phí thuê luật sư làm di chúc của Luật Hoàng Anh. Cung cấp thủ tục lập di chúc theo đúng quy định của pháp luật.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Di chúc là một trong những mảng quan trọng của dân sự, liên quan đến vấn đề phương thức thừa kế di sản do người chết để lại. Tuy nhiên, không phải di chúc nào cũng là hợp pháp mà nó chỉ hợp pháp khi đáp ứng được những điều kiện luật định. Vậy Các mẫu di chúc và chi tiết về chi phí thuê luật sư làm di chúc của Luật Hoàng Anh là bao nhiêu? GỌI NGAY tới số điện thoại 0908308123 để được Luật sư tư vấn pháp luật MIỄN PHÍ một cách nhanh chóng, đầy đủ nhất hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật dân sự 2015.

Di chúc là gì?

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Như vậy, chỉ khi người để lại di chúc chết thì di chúc mới có hiệu lực. Đồng thời, thời điểm người có tài sản chết thì đó cũng chính là thời điểm mở thừa kế.

Các điều kiện khi lập di chúc 

Điều kiện về người lập di chúc

- Người thành niên được quyền lập di chúc khi minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi lập di chúc nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc và phải lập bằng văn bản.

- Người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ thì phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Theo quy định, người lập di chúc có các quyền sau: 

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Điều kiện về di sản thừa kế trong di chúc

Di sản nêu trong di chúc phải còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Điều kiện về người được hưởng di sản di chúc

Tổ chức, cơ quan được chỉ định là người thừa kế phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Ngược lại, người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc thì di chúc không còn hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Điều kiện về nội dung của di chúc

Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội và gồm:

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ và tên người, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản…

chi phí thuê luật sư làm di chúc tại nhà hết bao nhiêu?

Điều kiện về hình thức của di chúc

- Di chúc không trái quy định của pháp luật và phải được lập bằng văn bản. Nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì mới lập di chúc miệng:

  • Di chúc bằng văn bản: Có thể được công chứng, chứng thực hoặc không nhưng phải đáp ứng các điều kiện về nội dung, người lập di chúc… nêu trên. Đồng thời, nếu không có người làm chứng thì người lập di chúc bắt buộc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Di chúc bằng văn bản bao gồm:

    + Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

    + Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

    +  Di chúc bằng văn bản có công chứng.

    + Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

  • Di chúc miệng: Chỉ hợp pháp khi người lập di chúc thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng và ngay sau khi thể hiện xong ý chí của người này, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và được xác nhận chữ ký trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu có nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc;

- Nếu di chúc bị tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa đó.

>>> XEM THÊM: Quy định về công chứng di chúc ?

Hiệu lực của di chúc

- Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

- Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

+ Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

+ Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

- Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

- Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

-  Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Thời hạn, thời hiệu của di chúc

- Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực

- Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập bất cứ lúc nào.

- Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ

- Ngoài ra, nếu trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Trong đó, thời hiệu yêu cầu chia di sản được quy định cụ thể tại Điều 623 Bộ luật Dân sự như sau:

- Thời hiệu yêu cầu chia di sản là bất động sản: 30 năm; động sản: 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này, di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

- Thời hiệu để yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình, bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

- Thời hiệu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Chi phí thuê luật sư làm di chúc hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay chưa có mức cụ thể cho chi phí thuê luật sư làm di chúc do còn liên quan đến nhiều thủ tục con như công chứng chứng thực giấy tờ, lưu giữa công chứng và mức độ phức tạp của công việc. Vì vậy, để tiết kiệm tối đa chi phí, tham khảo ý kiến của LUẬT SƯ để nắm rõ hơn về lập di chúc đảm bảo hiệu lực pháp luật, tránh mất thời gian, công sức và hạn chế những hậu quả về sau.

Mẫu di chúc mới nhất năm 2023 

Dịch vụ Lập Di chúc tại nhà của Luật Hoàng Anh - Đảm bảo cho tương lai của bạn

Trong bối cảnh gia đình và tài sản ngày càng phức tạp, Công ty Luật Hoàng Anh tự hào mang đến dịch vụ soạn thảo Di chúc thừa kế vượt trội. Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ toàn diện về mọi khía cạnh liên quan đến việc xác lập Di chúc và quản lý thừa kế, bao gồm:

- Luật sư tận tâm: Đội ngũ luật sư tại Thiên Mã sẽ tạo ra những bản Di chúc chính xác và phù hợp với mong muốn của bạn, đồng thời cung cấp tư vấn chuyên sâu về quyền thừa kế, giúp bạn hoàn toàn tự tin về quyết định của mình liên quan đến tài sản.

- Chỉ định thời điểm và địa điểm thừa kế: Chúng tôi sẽ tư vấn về thời điểm và địa điểm mở thừa kế theo đúng quy định pháp luật, giúp bạn duy trì tính minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

- Quản lý tài sản thừa kế: Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong việc xác định và quản lý tài sản thừa kế, bao gồm cả tài sản riêng lẻ và phần tài sản chung với người khác. Chúng tôi hiểu rằng mỗi tài sản đều mang giá trị riêng biệt và yêu cầu sự quan tâm đặc biệt.

- Giải quyết tình huống đặc biệt: Với sự hiểu biết sâu rộ về pháp luật thừa kế, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các tình huống đặc biệt như trường hợp người thừa kế chết cùng thời điểm hoặc trước nhau.

- Hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ tài sản: Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về quy trình thực hiện nghĩa vụ tài sản để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đều được tuân thủ một cách đúng đắn.

Hãy để chúng tôi - Công ty Luật Hoàng Anh trở thành đối tác đáng tin cậy, giúp bạn xây dựng một tương lai vững chắc cho chính bạn và gia đình của mình. Liên hệ ngay HOTLINE để được tư vấn chi tiết về Chi phí thuê luật sư làm di chúc0908 308 123

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư