Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường được quy định như thế nào?

 

Bảo vệ môi trường đang là vấn đề lớn mang tính toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Theo thống kế, có hàng nghìn tấn rác thải ra môi trường mỗi ngày và dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường trầm trọng. Đi kèm với sự phát triển của nền kinh tế khoa học, các công nghệ máy móc kỹ thuật phát triển vượt bậc thì điều này cũng gây ra những đe dọa không nhỏ đến môi trường. Đặc biệt là những vấn đề thiệt hại do sự cố môi trường cũng là những thách thức lớn của xã hội khi phải xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nhận thấy được tính cấp thiết của vấn đề này, Nhà nước và Chính phủ đã đưa ra các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường để xác định rõ trách nhiệm của toàn thể trong các công tác bảo vệ môi trường.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ các yêu cầu về bảo hiểm trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường theo Điều 140 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020).

Khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 140 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định như sau:

1. Khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.

Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc do biến đổi bất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng.

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Như vậy, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệplà bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm bồi thường đối với bên mua bảo hiểm với việc chi trả cho hoạt động khôi phục khi bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường gây ra.

Chính phủ quy định chi tiết đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.

Nội dung này được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 140 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo đó, căn cứ nhóm dự án đầu tư được phân loại theo quy định tại Điều 28 của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.

Như vậy, dự án đầu tư theo Điều 28 được chia làm 4 nhóm gồm:

  • Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao.
  • Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
  • Dự án đầu tư nhóm III là dự án có ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
  • Dự án đầu tư nhóm IV là dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Khuyến khích đối tượng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.

Khoản 3 Điều 140 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định như sau:

3. Khuyến khích đối tượng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.

Bảo hiểm môi trường là công cụ linh hoạt, mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ các công ty quản lý rủi ro về môi trường. Các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường được quy định chi tiết tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ bảo hiểm môi trường sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn trong việc hạn chế và khắc phục hoàn toàn các sự cố môi trường xảy ra. Vì vậy, bên cạnh những doanh nghiệp phải mua trách nhiệm bảo hiểm thiệt hại theo quy định thì Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp còn lại mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường để đảm bảo công tác khắc phục sự cố môi trường diễn ra thuận lợi.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về luật bảo vệ môi trường

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường được quy định như thế nào? (Phần 1)

Môi trường 29/12/2021

Bài viết này trình bày quy định về Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường được quy định như thế nào? (Phần 2)

Môi trường 29/12/2021

Bài viết này trình bày quy định về Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được quy định như thế nào?

Môi trường 30/12/2021

Bài viết này trình bày quy định về Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm yêu cầu bồi thường hại và xác định thiệt hại về môi trường được quy định như thế nào?

Môi trường 30/12/2021

Bài viết này trình bày Trách nhiệm yêu cầu bồi thường hại và xác định thiệt hại về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường được quy định như thế nào?

Môi trường 30/12/2021

Bài viết này trình bày quy định về Giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường được quy định như thế nào?

Môi trường 30/12/2021

Bài viết này trình bày quy định về Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Kỹ quỹ bảo vệ môi trường là gì?

Môi trường 31/12/2021

Bài viết này trình bày quy định về Kỹ quỹ bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chính sách thuế, phí cho bảo vệ môi trường là gì?

Môi trường 31/12/2021

Bài viết này trình bày quy định về Chính sách thuế, phí cho bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích được quy định như thế nào?

Môi trường 31/12/2021

Bài viết này trình bày quy định về Giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020