Căn cứ lập và thời kỳ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học được quy định như thế nào?

 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực tăng trưởng nền kinh tế quốc gia, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Tuy nhiên, quá trình phát triển nền kinh tế công nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Mối liên hệ giữa đa djang sinh học và sức khỏe con người đang dần trở thành một vấn đề chính trị quốc tế bởi những bằng chứng khoa học được xây dựng dựa trên các tác động sức khỏe toàn cầu do tổn thất đa dạng sinh học gây ra. Đồng thời, nó cũng liên hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu. Trước thực tế này, đòi hỏi các cơ quan nhà nước của Việt Nam phải đưa ra các quy định cụ thể về đa dạng sinh học nhằm sắp xếp, phân bố không gian hợp lý cho các khu vực quan trọng và ưu tiên bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ các nội dung về căn cứ và thời kỳ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học theo Điều 8 Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2028 (sau đây được gọi là Luật Đa dạng sinh học năm 2018).

Căn cứ lập quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học

Nội dung này được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 8 Luật Đa dạng sinh học năm 2018.

Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền.

Theo đó, căn cứ lập quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm các căn cứ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

a) Chiến lược bảo vệ môi trường, chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học trong cùng giai đoạn;

b) Quy hoạch bảo vệ môi trường;

c) Kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ trước; hiện trạng, diễn biến đa dạng sinh học; thực trạng, nhu cầu khai thác, sử dụng đa dạng sinh học.

Chiến lược bảo vệ môi trường nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, định hướng hành động và từng bước kiểm soát các vấn đề về ô nhiễm môi trường, chống suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học.

Quy hoạch bảo vệ môi trường phải bảo đảm các nguyên tắc sau: Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia bảo đảm phát triển bền vững; Bảo đảm thống nhất với quy hoạch sử dụng đất; thống nhất giữa các nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường; Bảo đảm nguyên tắc bảo vệ môi trường

Thời kỳ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học

Khoản 2 Điều 8 Luật Đa dạng sinh học năm 2018 quy định như sau:

“2. Thời kỳ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học là 10 năm, tầm nhìn là từ 30 năm đến 50 năm.”

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học là quy hoạch ngành quốc gia, sắp xếp, phân bố không gian các khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ xác định để bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.

Theo đó, việc quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học được coi là chiến lược lâu dài nhằm đáp ứng được nhu cầu bảo tồn thiên nhiên và phát triển toàn diện đa dạng sinh học của quốc gia. Vì vậy, mốc thời gian đặt ra ở đây là rất hợp lý do quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường cần khoảng thời gian để điều tra, đánh giá dựa trên xu hướng phát triển đa dạng sinh học.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Đa dạng sinh học năm 2018

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng sinh học được quy định như thế nào?

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018

Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được quy định như thế nào? (Phần 1)

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018

Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được quy định như thế nào? (Phần 2)

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học được quy định như thế nào?

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018

Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học là gì? (Phần 1)

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định vềNhững hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học Luật Đa dạng sinh học 2018

Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học là gì? (Phần 2)

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học Luật Đa dạng sinh học 2018

Tổng hợp bài viết về Luật Đa dạng sinh học năm 2018

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày Tổng hợp bài viết về Luật Đa dạng sinh học 2018

Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học là gì? (Phần 3)

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học Luật Đa dạng sinh học 2018