Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được quy định như thế nào? (Phần 1)

 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực tăng trưởng nền kinh tế quốc gia, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Tuy nhiên, quá trình phát triển nền kinh tế công nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Mối liên hệ giữa đa djang sinh học và sức khỏe con người đang dần trở thành một vấn đề chính trị quốc tế bởi những bằng chứng khoa học được xây dựng dựa trên các tác động sức khỏe toàn cầu do tổn thất đa dạng sinh học gây ra. Đồng thời, nó cũng liên hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu. Trước thực tế này, đòi hỏi các cơ quan nhà nước của Việt Nam phải đưa ra các quy định cụ thể về đa dạng sinh học nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức khắp cộng đồng và ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ 3 chính sách đầu tiên của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo Điều 5 Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2028 (sau đây được gọi là Luật Đa dạng sinh học năm 2018).

Ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù

Căn cứ vào khoản 1 Điều 5 Luật Đa dạng sinh học năm 2018 quy định như sau:

“1. Ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái, bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; bảo đảm kiểm soát việc tiếp cận nguồn gen.”

Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền.

Theo đó, loài được đưa vào danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ bao gồm: Loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm nguy cấp, quý, hiếm.

Bảo đảm kinh phí

Nội dung này được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 5 Luật Đa dạng sinh học năm 2018.

Theo đó, Chính phủ đề ra chính sách bảo đảm kinh phí cho hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà nước; bảo đảm sự tham gia của Nhân dân địa phương trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Như vậy, Chính phủ đã cam kết huy động tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học từ các nguồn tài chính khác nhau.

Việc phân bổ ngân sách thực tế của Chính phủ cho đa dạng sinh học phụ thuộc vào cân đối ngân sách nhà nước mà Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) được phân công bố trí phân bổ ngân sách. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (UBND) của 63 tỉnh cũng đóng một vai trò hàng đầu trong việc phân bổ ngân sách của chính phủ cho ĐDSH ở các tỉnh thuộc quản lý.

Khuyến khích và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp

Khoản 3 Điều 5 Luật Đa dạng sinh học năm 2018 quy định như sau:

“3. Khuyến khích và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, tri thức truyền thống vào việc bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học."

Phát triển bền vững đa dạng sinh học là việc khai thác, sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tự nhiên, phát triển nguồn gen, loài sinh vật và bảo đảm cân bằng sinh thái phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể thấy, bảo tồn đa dạng sinh học có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, để thực hiện nhiệm vụ này là một thách thức lớn, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy Nhà nước khuyến khích các hoạt động áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và tri thức để đảm bảo vừa bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Trên đây là các nội dung đầu tiên về chính sách của Nhà nước trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Các nội dung tiếp theo sẽ được Luật Hoàng Anh làm rõ ở Phần 2.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Đa dạng sinh học năm 2018

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ là gì?

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện là gì? (Phần 1)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện là gì? (Phần 2)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã là gì? (Phần 1)

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã là gì? (Phần 2)

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính đặc biệt là gì?

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính đặc biệt theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Tổng quan về Luật Đa dạng sinh học

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày Tổng quan về Luật Đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học năm 2018

Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng sinh học được quy định như thế nào?

Môi trường 5 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018