Mua sắm xanh là gì?

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực tăng trưởng nền kinh tế quốc gia, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Tuy nhiên, quá trình phát triển nền kinh tế công nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và chất lượng sống của cộng đồng. Trước thực tế này, đòi hỏi Việt Nam phải đưa ra các biện pháp cụ thể để quản lý và hạn chế các tác động tiêu cực với môi trường, bảo đảm sức khỏe của con người và các sinh vật khác.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ các nội dung về mua sắm xanh theo Điều 146 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020).

Khái niệm

Căn cứ khoản 1 Điều 146 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định như sau:

“1. Mua sắm xanh là việc mua sắm các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam hoặc được công nhận theo quy định của pháp luật.”

Có thể thấy mua sắm xanh được coi là một trong những công cụ chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. “Mua sắm xanh” đòi hỏi các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và người dân cân nhắc sự cần thiết của việc mua sắm cũng như những tác động môi trường của sản phẩm hay dịch vụ này ở tất cả các giai đoạn vòng đời của chúng trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Lợi ích của việc này là nâng cao độ an toàn và sức khỏe cho người dân và cộng đồng; giảm thiểu sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, phát triển các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường hơn; kích thích hình thành thị trường mới đối với vật liệu tái chế và gia tăng việc làm, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tiết kiệm chi phí mua sắm và sử dụng; tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường do mua các sản phẩm, dịch vụ xanh sẽ giảm nguy cơ thải các hóa chất độc hại vào đất, không khí và nước.

Hiện nay, Mạng lưới mua sắm xanh quốc tế cũng đã xác định 4 nguyên tắc cơ bản của mua sắm xanh gồm: Sự cần thiết mua sản phẩm mới; Xem xét vòng đời của sản phẩm; Nỗ lực của nhà cung ứng trong bảo vệ môi trường; Thu thập thông tin về môi trường.

Phát triển “mua sắm xanh” sẽ kích thích tăng số lượng và chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường. “Mua sắm xanh” thúc đẩy quá trình tái chế các chất thải, từ việc thu gom, phân loại cho tới sản xuất và phát triển thị trường sử dụng các sản phẩm tái chế, vì thế không chỉ làm người tiêu dùng (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) tiết kiệm được tiền bạc mà còn góp phần bảo vệ môi trường sạch và an toàn hơn.

Ưu tiên thực hiện mua sắm xanh đối với dự án đầu tư, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước

Khoản 2 Điều 146 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định:

“2. Ưu tiên thực hiện mua sắm xanh đối với dự án đầu tư, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ.”

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Có các trường hợp các khoản thu chi này kéo dài hơn 1 năm, ví dụ ngân sách nhà nước trung hạn là các khoản thu chi của nhà nước trong 3 năm.

Nhằm bảo đảm mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng dân số và tiêu dùng của xã hội, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Vì vậy, việc triển khai và áp dụng các chính sách “mua sắm xanh” ở Việt Nam nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững trở thành một nhu cầu bức thiết.

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổ chức và phát triển thị trưởng các-bon là gì? (Phần 3)

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Tổ chức và phát triển thị trưởng các-bon theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? (Phần 1)

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? (Phần 2)

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Phát triển ngành công nghiệp môi trường là gì?

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Phát triển ngành công nghiệp môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên là gì? (Phần 1)

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên là gì? (Phần 2)

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Phát triển dịch vụ môi trường là gì?

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Phát triển dịch vụ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường là gì?

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020