Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học là gì? (Phần 3)

 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực tăng trưởng nền kinh tế quốc gia, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Tuy nhiên, quá trình phát triển nền kinh tế công nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Mối liên hệ giữa đa djang sinh học và sức khỏe con người đang dần trở thành một vấn đề chính trị quốc tế bởi những bằng chứng khoa học được xây dựng dựa trên các tác động sức khỏe toàn cầu do tổn thất đa dạng sinh học gây ra. Đồng thời, nó cũng liên hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu. Trước thực tế này, đòi hỏi các cơ quan nhà nước của Việt Nam phải đưa ra các quy định cụ thể về các hành động bị nghiêm cấm nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên quốc gia.

Tiếp nối phần 2, trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ 3 hành vi còn lại bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học theo Điều 7 Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2028 (sau đây được gọi là Luật Đa dạng sinh học năm 2018).

Nhập khẩu, phóng thích trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen.

Khoản 6 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học năm 2018 quy định nghiêm cấm nhập khẩu, phóng thích trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen.

Sinh vật biến đổi gen là sinh vật có cấu trúc di truyền bị thay đổi bằng công nghệ chuyển gen. Mẫu vật di truyền là mẫu vật thực vật, động vật, vi sinh vật và nấm mang các đơn vị chức năng di truyền còn khả năng tái sinh.

Theo đó, các hoạt động nhập khẩu, phóng thích được quy định cụ thể tại quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen:

Điều 40. Nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam cho mục đích nghiên cứu phải thuộc đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép nhập khẩu bằng văn bản.

Sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam cho mục đích khảo nghiệm phải có Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen.

Sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam cho mục đích phóng thích phải có Giấy chứng nhận an toàn sinh học hoặc nằm trong Danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học.

Sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam cho mục đích sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Nghị định này.

Thủ tục nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen thực hiện theo quy định của pháp luật.”

Nhập khẩu, phát triển loài ngoại lai xâm hại.

Khoản 7 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học năm 2018 quy định về nghiêm cấm nhập khẩu, phát triển loài ngoại lai xâm hại.

Loài ngoại lai là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng. Loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển.

Tiếp cận trái phép nguồn gen thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nội dung này được quy định cụ thể tại khoản 8 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học năm 2018.

Theo đó, nghiêm cấm tiếp cận trái phép nguồn gen thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nguồn gen bao gồm các loài sinh vật, các mẫu vật di truyền trong khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và trong tự nhiên.

Loài nguy cấp theo Sách Đỏ IUCN là tình trạng bảo tồn nổi tiếng trên toàn cầu. Hơn 50% các loài trên thế giới được ước tính có nguy cơ tuyệt chủng. Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là loài hoang dã, giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.

Chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất trong khu bảo tồn.

Nội dung này được quy định cụ thể tại khoản 8 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học năm 2018.

Theo đó, pháp luật quy định về hành vi bị cấm sau:

“9. Chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất trong khu bảo tồn.”

Mục đích sử dụng đất là cách thức mà Nhà nước phân loại đất đai và yêu cầu người quản lí phải tuân thủ các quy định khi giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đúng mục đích đất được giao ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất.

Khu bảo tồn thiên nhiên (sau đây gọi là khu bảo tồn) là khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học. Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi lưu giữ nhiều loài động vật và thực vật. Ngoài ra khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi có rất nhiều loại động vật, thực vật phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều loại đang nằm trong danh sách tuyệt chủng.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Đa dạng sinh học năm 2018

Luật Hoàng Anh

 

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng sinh học được quy định như thế nào?

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững Đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018

Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được quy định như thế nào? (Phần 1)

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018

Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được quy định như thế nào? (Phần 2)

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học được quy định như thế nào?

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học 2018

Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học là gì? (Phần 1)

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định vềNhững hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học Luật Đa dạng sinh học 2018

Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học là gì? (Phần 2)

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học Luật Đa dạng sinh học 2018

Tổng hợp bài viết về Luật Đa dạng sinh học năm 2018

Môi trường 6 ngày trước

Bài viết này trình bày Tổng hợp bài viết về Luật Đa dạng sinh học 2018