Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được quy định như thế nào?

 

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay thì môi trường chính là vấn đề nóng bỏng được chính phủ các quốc gia quan tâm hàng đầu, trong đó có Việt Nam. Trong điều kiện đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ ngày càng đa dạng và đang tạo ra những tác động, áp lực rất lớn lên môi trường. Do đó, đòi hỏi mỗi quốc gia phải có những nội dung quản lý thích hợp và những giải pháp quan trọng trong các chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia về môi trường. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ phân tích các quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư theo Điều 159 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020).

Quyền và nghĩa vụ của đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường

Nội dung này được quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 159 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

1. Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có quyền yêu cầu chủ dự án đầu tư, cơ sở cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

2. Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với dự án đầu tư, cơ sở đó, trừ trường hợp các thông tin này thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Đại diện cộng đồng dân cư có quyền tham gia đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; thực hiện biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.”

Đại diện cộng đồng dân cư là người đại diện hợp pháp của cộng đồng dân cư để tập hợp các ý kiến của người dân trong khu vực và làm việc với cơ quan chức năng tổ chức việc xin ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, gồm tổ trưởng, tổ phó dân phố; trưởng, phó thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc…; trưởng các tổ chức đoàn thể: mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đoàn thanh niên... các cấp có liên quan trong khu vực được lấy ý kiến.

Bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, đại diện của cộng đồng dân cư có quyền trong các công tác bảo vệ môi trường theo đúng các quy định pháp luật, bảo đảm các quyền và lợi ích của mình trước chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Trách nhiệm của Chủ dự án đầu tư, cơ sở

Căn cứ vào khoản 4 Điều 158 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định như sau:

4. Chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện yêu cầu của đại diện cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

Chủ dự án đầu tư là chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.

Theo đó, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu đã được quy định tại khoàn 1, 2 và 3 Điều này của Đại diện cộng đồng dân cư, đảm bảo môi trường sống và hoạt động thường ngày của cộng đồng dân cư trên phạm vi hoạt động dự án.

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp

Khoản 5 Điều 158 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp có trách nhiệm xây dựng hệ thống trực tuyến tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường.

Cơ quan quản lý nước ta gồm: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương với 18 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường là các tổ chức, cá nhân giúp việc ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương. Bên cạnh đó, ở cấp xã, phường, thị trấn còn có lực lượng công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường (đối với xã).

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về luật bảo vệ môi trường

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguồn lực cho bảo vệ môi trường là gì? (Phần 1)

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Nguồn lực cho bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Nguồn lực cho bảo vệ môi trường là gì? (Phần 2)

Môi trường 05/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Nguồn lực cho bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Tín dụng xanh là gì?

Môi trường 07/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Tín dụng xanh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trái phiếu xanh là gì?

Môi trường 07/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trái phiếu xanh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Qũy bảo vệ môi trường là gì?

Môi trường 07/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Qũy bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

Môi trường 07/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Nguyên tắc hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường là gì?

Môi trường 08/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Nguyên tắc hội nhập và hợp tác quốc tế theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020