Tổng hợp các bài viết về Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:04 (GMT+7)

Tổng hợp các bài viết về Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Tổng hợp các bài viết về Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật?

2. Nguyên tắc hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào?

3. Chính sách của Nhà nước về hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật?

4. Quy định về thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật?

5. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ về bảo vệ và kiểm dịch thực vật?

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo vệ và kiểm dịch thực vật?

7. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật?

8. Bảo vệ và kiểm dịch thực vật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp?

9. Hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào?

10. Phí, lệ phí về bảo vệ và kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào?

11. Các hành vi bị cấm trong hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật?

12. Yêu cầu phòng, chống sinh vật gây hại thực vật được quy định như thế nào?

13. Quyền và nghĩa vụ của chủ thực vật được quy định như thế nào?

14. Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong phòng chống sinh vật gây hại thực vật?

15. Trường hợp nào công bố dịch hại thực vật?

16. Trình tự, thủ tục công bố dịch hại thực vật được quy định như thế nào?

17. Quy định trách nhiệm tổ chức chống dịch hại thực vật?

18. Công bố hết dịch hại thực vật được quy định như thế nào?

19. Dự trữ và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia?

20. Có những nguồn kinh phí chống dịch hại thực vật nào?

21. Nội dung hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật là gì?

22. Hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật phải đảm bảo điều kiện gì?

23. Trình tự, thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật?

24. Quy định chung về quản lý thuốc bảo vệ thực vật?

25. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật?

26. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật?

27.Nguyên tắc khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật là gì?

28. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật được quy định như thế nào?

29. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật?

30. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật?

31. Tổ chức, cá nhân nào được đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam?

32. Thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký hoặc bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam?

33. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật?

34. Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo điều kiện gì?

35. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật?

36. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật?

37. Thu hồi Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật?

38. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật?

39. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật là gì?

40. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật?

41. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật?

42. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật?

43. Điều kiện nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật được quy định như thế nào?

44. Hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật?

45. Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật?

46. Bảo quản thuốc bảo vệ thực vật được quy định như thế nào?

47. Quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật?

48. Quy định về yêu cầu bao gói thuốc bảo vệ thực vật?

49. Quy định về nhãn thuốc bảo vệ thực vật?

50. Thu hồi thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường, xử lý thuốc bảo vệ thực vật bị thu hồi?

51. Tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật được quy định như thế nào?

52. Thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng?

53. Pháp luật quy định như thế nào về kiểm dịch thực vật?

54. Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu?

55. Quy định chung về phân tích nguy cơ dịch hại?

56. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu?

57. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

58. Điều kiện kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật? 

59. Kiểm dịch thực vật nhập khẩu?

60. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu và Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật?

61.Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu được quy định như thế nào?

62.  Kiểm dịch thực vật xuất khẩu được quy định như thế nào?

63. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu được quy định như thế nào?

64. Kiểm dịch thực vật quá cảnh được quy định như thế nào?

65. Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh?

66. Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

67. Hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

68. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

69. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

70. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

71. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

72. Thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

73. Kiểm dịch thực vật nội địa được quy định như thế nào?

74. Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong hoạt động kiểm dịch thực vật?

75. Quyền và nghĩa vụ của chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

76. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức kiểm dịch thực vật?

77. Quy định trang phục đối với công chức kiểm dịch thực vật?

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư