Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính đặc biệt là gì?

 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực tăng trưởng nền kinh tế quốc gia, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Tuy nhiên, quá trình phát triển nền kinh tế công nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và chất lượng sống của cộng đồng. Trước thực tế này, đòi hỏi các cơ quan nhà nước của Việt Nam phải đưa ra các biện pháp cụ thể để quản lý và hạn chế các tác động tiêu cực với môi trường, bảo đảm lợi ích của cộng đồng.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ các trách nhiệm tiếp theo về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo khoản 4 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020).

Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Bên cạnh các đơn vị hành chính thông thường như tỉnh, huyện, xã thì đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là đơn vị khá đặc biệt ở Việt Nam và mang màu sắc riêng biệt.

Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được xác lập nhằm tận dụng các lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế. Thẩm quyền thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tương tự như thẩm quyền thành lập một tỉnh. Việc thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là vấn đề quan trọng nên xem xét trong mối quan hệ biện chứng của các quan hệ Hành chính Kinh tế – Chính trị – Văn hóa – Xã hội. Chính vì vậy, thẩm quyền thành lập đơn vị hành chính này chỉ được giao cho Quốc hội cơ quan lập pháp có thẩm quyền thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật bên cạnh chức năng quản lý nhà nước ở những lĩnh vực cơ bản còn có những quy định khác biệt so với các đơn vị hành chính khác về mặt quản lý nhà nước nhằm thực hiện những cơ chế chính sách đặc biệt về kinh tế theo mục đích định hướng của Nhà nước.

Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được tổ chức ở các vùng đất có địa vị đặc biệt về mặt lịch sử, chính trị hoặc thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Ví dụ như ven biển, giao thông thuận lợi… Thông thường, mỗi đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt khi được thành lập đều nhằm mục đích khai thác tốt lợi thế, tiềm năng phát triển của vùng lãnh thổ đó.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính đặc biệt

Khoản 4 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định:

“4. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định khi thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó, trừ trường hợp pháp luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã quy định.”

Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên.

Bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thẩm quyền thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt chỉ được giao cho Quốc hội cơ quan lập pháp có thẩm quyền thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, vì vậy, trách nhiệm bảo vệ môi trường sẽ do Quốc hội quy định.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về luật bảo vệ môi trường

Luật Hoàng Anh

 

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường là gì? (Phần 4)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì? (Phần 1)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì? (Phần 2)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì? (Phần 3)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ là gì?

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện là gì? (Phần 1)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện là gì? (Phần 2)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã là gì? (Phần 1)

Môi trường 12/01/2022

Bài viết này trình bày quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã là gì? (Phần 2)

Môi trường 13/01/2022

Bài viết này trình bày Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020