Công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Công khai ngân sách nhà nước được xem như là nguyên tắc trong hoạt động ngân sách nhà nước và được quy định Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước 2015. Vậy đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước nội dung công khai ngân sách được quy định như thế nào?

Nội dung công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định cụ thể tại Điều 48 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 như sau:

Đối với đơn vị dự toán ngân sách

Dự toán thu, chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao, tình hình thực hiện dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền duyệt. Dự toán thu, chi ngân sách đã giao cho các đơn vị dự toán cấp dưới; công bố công khai quyết toán ngân sách đã duyệt hoặc thẩm định cho các đơn vị dự toán cấp dưới.

Công khai dự toán ngân sách

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên:

+ Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng), các đơn vị được ủy quyền (phần kinh phí ủy quyền – nếu có).

+ Công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách: Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác.

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên:

+ Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

+ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách:

+ Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

+ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên:

+ Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước (theo Mẫu biểu số 4, biểu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách:

+ Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước.

Các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, tình hình thực hiện và quyết toán thu, chi tài chính, các khoản đóng góp của tổ chức và cá nhân; cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị.

Công khai kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ

Đối với tổ chức cấp trên: Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng). Công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ: Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác.

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ (quý, 6 tháng, năm)

Đối với tổ chức cấp trên: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ

Đối với tổ chức cấp trên: Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ: Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Công khai ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Công khai ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguồn thu của ngân sách địa phương là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nguồn thu của ngân sách địa phương

Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định về nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương

Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương

Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định kếtoán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước

Công khai ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định công khai ngân sách nhà nước được quy định như thế nào

Đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này chỉ ra đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách