Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Khái niệm

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của nhà nước.

Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Cơ cấu chi ngân sách nhà nước là nội dung các khoản chi và tỉ trọng của các khoản chi trong tổng chi ngân sách nhà nước.

Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Điều kiện thực hiện thu ngân sách nhà nước

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định điều kiện thực hiện thu ngân sách nhà nước như sau:

“1. Thu ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo quy định của Luật này, các luật về thuế và các quy định khác của pháp luật về thu ngân sách nhà nước.”

Như vậy, việc thực hiện thu ngân sách nhà nước phải đảm bảo thu đúng theo các nguồn thu mà Luật ngân sách nhà nước quy định. Đồng thời phải đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước: tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao để chi đầu tư phát triển và nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu giữa các cấp ngân sách. Ngoài ra việc thực hiện thu ngân sách nhà nước cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và các quy định khác của pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

Điều kiện thực hiện chi ngân sách nhà nước

Điều kiện chi ngân sách nhà nước là điều kiện (các yếu tố, yêu cầu) cần và đủ đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để chỉ tiêu.

Điều kiện chi ngân sách nhà nước do pháp luật quy định. Việc thực hiện chỉ tiêu ngân sách không phù hợp với điều kiện chỉ được xem là sử dụng ngân sách nhà nước bất hợp pháp và số tiền đã chỉ tiêu phải thu hồi, các chứng từ chỉ tiêu không được sử dụng để quyết toán. Tùy mức độ vi phạm mà người thực hiện các khoản chỉ tiêu trái với điều kiện chỉ ngân sách nhà nước bị xử lí về hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật quy định chỉ tiết, hướng dẫn thi hành có các quy định cụ thể về điều kiện chi ngân sách nhà nước.

Theo Khoản 2 Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định điều kiện thực hiện chi ngân sách nhà nước như sau:

Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp tậm cấp ngân sách nhà nước; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi và đáp ứng các điều kiện trong từng trường hợp sau đây:

+ Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng;

+ Đối với chi thường xuyên phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trường hợp các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí thì thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán được giao tự chủ;

+ Đối với chi dự trữ quốc gia phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

+ Đối với những gói thầu thuộc các nhiệm vụ, chương trình, dự án cần phải đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

+ Đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch phải theo quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách

Dự phòng ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này chỉ ra dự phòng ngân sách nhà nước

Quỹ dự trữ tài chính được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định về quỹ dự trữ tài chính

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Nguồn thu của ngân sách trung ương bao gồm những gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nguồn thu của ngân sách trung ương

Nguồn thu của ngân sách địa phương là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nguồn thu của ngân sách địa phương

Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định về nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương

Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương