Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Quyết toán ngân sách nhà nước là việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện ngân sách và chính sách tài chính ngân sách của quốc gia, cũng như xem xét trách nhiệm pháp lý của các cơ quan nhà nước khi sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong một thời gian nhất định, được cơ quan cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

Việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước quy định tại Điều 66 Luật Ngân sách nhà nước 2015 cụ thể như sau:

Nội dung xét duyệt quyết toán năm ngân sách

Việc xét duyệt quyết toán năm được thực hiện theo các nội dung sau:

+ Xét duyệt từng khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị;

+ Các khoản thu phải theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các chế độ thu khác của Nhà nước;

+ Các khoản chi phải bảo đảm các điều kiện chi quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này;

+ Các khoản thu, chi phải hạch toán theo đúng chế độ kế toán nhà nước, đúng mục lục ngân sách nhà nước, đúng niên độ ngân sách;

+ Các chứng từ thu, chi phải hợp pháp, số liệu trong sổ kế toán và báo cáo quyết toán phải khớp với chứng từ và khớp với số liệu của Kho bạc Nhà nước.

Cơ quan xét duyệt quyết toán năm

Theo Khoản 2 Điều 66 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định về cơ quan xét duyệt quyết toán năm ngân sách như sau:

+ Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định;

+ Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách thì cơ quan tài chính cùng cấp duyệt quyết toán ngân sách theo quy định đối với đơn vị dự toán cấp I cùng cấp.

Quyền hạn của cơ quan xét duyệt quyết toán

Khi xét duyệt quyết toán, cơ quan xét duyệt có quyền:

+ Đề nghị Kiểm toán nhà nước hoặc thuê đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật kiểm toán các báo cáo quyết toán của các dự án, chương trình mục tiêu có quy mô lớn để có thêm căn cứ cho việc xét duyệt;

+ Yêu cầu đơn vị giải trình hoặc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết để thực hiện việc xét duyệt quyết toán;

+ Yêu cầu đơn vị nộp ngay các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng dự toán được duyệt; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với thủ trưởng đơn vị chi sai chế độ, gây thất thoát ngân sách nhà nước;

+ Điều chỉnh những sai sót hoặc yêu cầu đơn vị cấp dưới lập lại báo cáo quyết toán nếu thấy cần thiết.

Kết thúc việc xét duyệt quyết toán năm, đơn vị dự toán cấp trên ra thông báo duyệt quyết toán gửi đơn vị dự toán cấp dưới; đối với đơn vị dự toán cấp I gửi đơn vị dự toán cấp dưới và gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định theo quy định. Cơ quan tài chính ra thông báo xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách.

Thủ trưởng đơn vị xét duyệt quyết toán phải chịu trách nhiệm về kết quả duyệt quyết toán, nếu để xảy ra vi phạm mà không phát hiện hoặc đã phát hiện nhưng không xử lý sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 2)

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào (Phần 2)

Ứng trước dự toán ngân sách năm sau được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 1)

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào (Phần 1)

Báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước

Khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định việc khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm

Chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau

Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 1)

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước (Phần 1)

Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 2)

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước (Phần 2)