Giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Nguyên tắc giám sát của cộng đồng được thể hiện trong hoạt động đầu tư công, hoạt động quản lý nhà nước khác, trong hoạt động thực hiện các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước cũng chịu sự giám sát của cộng động. Cụ thể việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây?

Giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng được quy định tại Điều 16 Luật Ngân sách nhà nước 2015 và cụ thể tại Điều 52 Nghị định 163/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 như sau:

Tổ chức giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng

Theo Khoản 1 Điều 16 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định:

“1. Ngân sách nhà nước được giám sát bởi cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng…”

Theo đo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các thành viên của Mặt trận tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc thông qua các thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, đề nghị giám sát; chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát ngân sách nhà nước theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

Nội dung giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng

Theo Khoản 1 Điều 16 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định:

Nội dung giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng gồm:

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng năm;

+ Việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 15 của Luật này.

Hình thức giám sát

Theo Khoản 4 Điều 52 Nghị định 163/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 như sau:

+ Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực ngân sách nhà nước liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

+ Tổ chức đoàn giám sát;

+ Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giám sát và các cơ quan có liên quan

Theo Khoản 5 Điều 52 Nghị định 163/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 quy định cơ quan, đơn vị, tổ chức được giám sát và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sau đây:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung giám sát cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;

+ Xem xét giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời kiến nghị của nhân dân kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về nhưng vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

+ Thực hiện công khai nội dung giải quyết, giải trình kiến nghị của nhân dân, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về hoạt động giám sát.

Trên đây là các quy định về hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương

Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định kếtoán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước

Công khai ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định công khai ngân sách nhà nước được quy định như thế nào

Đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này chỉ ra đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách

Công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thời điểm công khai ngân sách là khi nào?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này chỉ ra thời điểm công khai ngân sách là khi nào