Lập quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán ngân sách và chủ đầu tư được quy định như thế nào trong Luật Ngân sách nhà nước?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Quyết toán ngân sách nhà nước là việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện ngân sách và chính sách tài chính ngân sách của quốc gia, cũng như xem xét trách nhiệm pháp lý của các cơ quan nhà nước khi sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong một thời gian nhất định, được cơ quan cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

Đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách. Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách.

Việc lập quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán ngân sách và chủ đầu tư được quy định tại Điều 68 Luật Ngân sách nhà nước 2015 cụ thể như sau:

Đơn vi sử dụng ngân sách

Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách.

Theo Khoản 1 Điều 68 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định việc lập quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách như sau:

“1. Đơn vị sử dụng ngân sách lập quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của đơn vị mình gửi cơ quan dự toán cấp trên trực tiếp.”

Như vậy, với đơn vị sử dụng ngân sách cấp nào thì sẽ lập quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách cấp đó và gửi cơ quan dự toán cấp trên trực tiếp kiểm tra.

Chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

Theo Khoản 2 Điều 68 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định việc lập quyết toán ngân sách nhà nước của chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia như sau:

+ Kết thúc năm ngân sách phải báo cáo quyết toán nguồn vốn sử dụng, quyết toán nguồn vốn ngân sách, tình hình sử dụng vốn và giá trị khối lượng hoàn thành đã được quyết toán trong năm, gửi cơ quan cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan tài chính cùng cấp;

+ Khi chương trình, dự án xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia hoàn thành phải lập báo cáo quyết toán toàn bộ nguồn vốn, quyết toán nguồn vốn ngân sách kèm theo báo cáo thuyết minh tình hình sử dụng vốn gửi cơ quan cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và cơ quan có thẩm quyền xét duyệt báo cáo quyết toán công trình xây dựng cơ bản, chương trình, dự án theo chế độ quy định;

+ Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, ngoài các quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn phải lập báo cáo quyết toán trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội.

Căn cứ vào quyết toán của đơn vị sử dụng ngân sách đã được duyệt, đơn vị dự toán cấp trên lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp; đối với đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Đơn vị dự toán cấp I quy định thời hạn các đơn vị dự toán trực thuộc gửi báo cáo quyết toán, nhưng phải bảo đảm gửi báo cáo quyết toán cho cơ quan tài chính cùng cấp theo thời hạn quy định.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước như thế nào

Báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước

Khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định việc khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm

Chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau

Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 1)

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước (Phần 1)

Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 2)

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước (Phần 2)

Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định duyệt quyết toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào

Thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước