Quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách. Vậy việc quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách được quy định như thế nào?

Quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách

Việc quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách quy định tại Điều 61 Luật Ngân sách nhà nước 2015 như sau:

Điều 61. Quản lý, sử dụng ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách

1. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách.

2. Người phụ trách công tác tài chính, kế toán tại đơn vị sử dụng ngân sách có nhiệm vụ thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính - ngân sách, chế độ kế toán nhà nước, chế độ kiểm tra nội bộ và có trách nhiệm ngăn ngừa, phát hiện và kiến nghị thủ trưởng đơn vị, cơ quan tài chính cùng cấp xử lý đối với những trường hợp vi phạm.”

Cụ thể tại Điều 38 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 như sau:

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và địa phương hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan quản lý và của các đơn vị trực thuộc; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và các báo cáo tài chính khác theo quy định của pháp luật.

+ Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; định kỳ, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách được giao cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

+ Người phụ trách công tác tài chính, kế toán tại đơn vị sử dụng ngân sách có nhiệm vụ thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính - ngân sách, chế độ kế toán nhà nước, chế độ kiểm tra nội bộ và có trách nhiệm ngăn ngừa, phát hiện và kiến nghị thủ trưởng đơn vị, cơ quan tài chính cùng cấp xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức và người phụ trách công tác tài chính, kế toán tại đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước  

Việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước quy định tại Điều 39 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 như sau:

Các đơn vị sử dụng ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thường xuyên phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước trong quá trình thanh toán, sử dụng kinh phí. Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thường xuyên được phép mở tài khoản tại ngân hàng để tập trung một số khoản thu thì phải quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định chi tiết và hướng dẫn về việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước sẽ do Bộ Tài chính quy định.

Mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng  

Việc mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng quy định tại Điều 40 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 như sau:

+ Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng thương mại để tập trung các khoản thu, thanh toán, chi trả các khoản chi của ngân sách nhà nước.

+ Ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản có trách nhiệm đảm bảo thanh toán, điều hòa tiền mặt, ngoại tệ cho Kho bạc Nhà nước đầy đủ, kịp thời theo nhiệm vụ thu, chi của ngân sách nhà nước.

+ Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng được ngân hàng trả lãi như đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế; các khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước qua ngân hàng phải trả phí thanh toán cho ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào

Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra tổ chức điều hành ngân sách nhà nước như thế nào

Tổ chức thu ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định việc tổ chức thu ngân sách nhà nước

Tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 2)

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào (Phần 2)

Ứng trước dự toán ngân sách năm sau được quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 1)

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào (Phần 1)

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này quy định xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước như thế nào

Xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước như thế nào