Tổ chức thu ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Đối với các khoản thu thì việc tổ chức thu ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Việc tổ chức thu ngân sách nhà nước quy định tại Điều 55 Luật Ngân sách nhà nước 2015 và cụ thể tại Điều 32 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 như sau:

Cơ quan thu ngân sách nhà nước

Cơ quan thu ngân sách là cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Và chỉ cơ quan thu ngân sách được tổ chức thu ngân sách.

Cơ quan thu ngân sách có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý cấp trên, Ủy ban nhân dân và sự giám sát của Hội đồng nhân dân về công tác thu ngân sách tại địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Tổ chức quản lý và thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước. Trường hợp được phép thu qua ủy nhiệm thu thì phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn vào Kho bạc Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Cơ quan thu có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thu phải nộp vào ngân sách nhà nước;

+ Kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu của ngân sách; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kê khai, thu, nộp ngân sách và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng thương mại để tập trung các khoản thu của ngân sách nhà nước; hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách, điều tiết các khoản thu cho ngân sách các cấp theo đúng quy định.

Tổ chức thu ngân sách nhà nước

+ Việc tổ chức quản lý và thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước. Trường hợp được phép thu qua ủy nhiệm thu thì phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn vào Kho bạc Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền phải thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, trường hợp theo hiệp định hoặc thỏa thuận tài trợ có quy định giải ngân trực tiếp đến chương trình, dự án, thì định kỳ phải hạch toán đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Việc tổ chức thu và hạch toán kế toán đối với các khoản thu, viện trợ không hoàn lại vào Kho bạc Nhà nước sẽ do Bộ Tài chính quy định cụ thể.

+ Các khoản thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được hạch toán thu vào quỹ ngoại tệ của ngân sách nhà nước, đồng thời hạch toán thu ngân sách nhà nước bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính quy định.

Các khoản thu ngân sách bằng ngoại tệ phát sinh ở địa phương phải tập trung về Kho bạc Nhà nước (trung ương) theo quy định của Bộ Tài chính. Ngân sách các cấp ở địa phương không được thành lập quỹ ngoại tệ.

Các quy định riêng về tổ chức thu và hạch toán kế toán đối với các khoản thu, viện trợ không hoàn lại vào ngân sách nhà nước sẽ do Bộ Tài chính quy định.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Căn cứ và yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định căn cứ và yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động ngân sách nhà nước

Thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm như thế nào?

Ngân sách nhà nước 16/12/2021

Bài này quy định thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm

Lập dự toán ngân sách tại các cơ quan, đơn vị quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 16/12/2021

Bài này chỉ ra việc lập dự toán ngân sách tại các cơ quan, đơn vị

Lập lại dự toán ngân sách nhà nước như thế nào?

Ngân sách nhà nước 16/12/2021

Bài này quy định việc lập lại dự toán ngân sách nhà nước

Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 16/12/2021

Bài này quy định việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước quy định như thế nào

Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước như thế nào?

Ngân sách nhà nước 20/12/2021

Bài này chỉ ra tổ chức điều hành ngân sách nhà nước như thế nào