Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách là gì? (Phần 2)

Dự toán ngân sách nhà nước là việc hoạch định nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước. Dự toán ngân sách nhà nước phải tổng hợp theo từng khoản thu, chi và theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ và viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. Dự toán ngân sách của đơn vị dự toán ngân sách các cấp được lập phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng biểu mẫu, thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Ở bài viết Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách là gì? (Phần 1), chúng ta đã tìm hiểu về trách nhiệm của Ủy ban nhận dân các cấp và Cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách. Ở bài viết này hãy cùng tìm hiểu về trách nhiệm có cơ quan, đơn vị còn lại trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách.

Cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán ngân sách;

+ Cơ quan kế hoạch và đầu tư phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp trong việc tổng hợp, lập dự toán ngân sách cấp mình; chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp lập dự toán chi đầu tư phát triển, lập phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản; gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách;

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán và phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đối với phần chi đầu tư xây dựng cơ bản do các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu lập; tổng hợp dự toán và phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu gửi Bộ Tài chính.

Cơ quan nhà nước trung ương và địa phương

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

+ Các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương tổ chức lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; lập dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư và cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp lập và phân bổ dự toán ngân sách theo lĩnh vực của ngân sách cấp mình;

+ Các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư lập dự toán và phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu cho các đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp để tổng hợp vào dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền quyết định. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu với ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch nước và Chính phủ trong hoạt động ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này chỉ ra nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch nước và Chính phủ trong hoạt động ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ và cơ quan ngang bộ trong hoạt động ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ và cơ quan ngang bộ trong hoạt động ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và các cơ quan tổ chức có liên quan trong hoạt động ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này chỉ ra nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và các cơ quan tổ chức có liên quan trong hoạt động ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước 14/12/2021

Bài này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động ngân sách nhà nước

Thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm như thế nào?

Ngân sách nhà nước 16/12/2021

Bài này quy định thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm

Lập dự toán ngân sách tại các cơ quan, đơn vị quy định như thế nào?

Ngân sách nhà nước 16/12/2021

Bài này chỉ ra việc lập dự toán ngân sách tại các cơ quan, đơn vị

Lập lại dự toán ngân sách nhà nước như thế nào?

Ngân sách nhà nước 16/12/2021

Bài này quy định việc lập lại dự toán ngân sách nhà nước

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách là gì? (Phần 1)

Ngân sách nhà nước 16/12/2021

Bài này chỉ ra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách (Phần 1)