Các nguyên tắc và điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản?

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản… Luật cũng quy định các nguyên tắc nhất định trong hoạt động trưng mua, trưng dụng tài sản.

Nguyên tắc trưng mua, trưng dụng tài sản

Theo quy định tại Điều 4 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sau đây gọi là Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản), việc trưng mua, trưng dụng tài sản phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

“Điều 4. Nguyên tắc trưng mua, trưng dụng tài sản

1. Việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.

2. Việc trưng mua, trưng dụng tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản và không phân biệt đối xử.

3. Việc trưng mua, trưng dụng tài sản được thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền và phải tuân theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.

4. Người có tài sản trưng mua, trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản của người có thẩm quyền.

5. Việc quản lý, sử dụng tài sản trưng mua, trưng dụng phải đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.”

Như vậy, trưng mua, trưng dụng tài sản phải tuân theo 5 nguyên tắc sau:

Một là, việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.

Hai là, việc trưng mua, trưng dụng tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản và không phân biệt đối xử.

Ba là, việc trưng mua, trưng dụng tài sản được thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền và phải tuân theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008.

Bốn là, người có tài sản trưng mua, trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản của người có thẩm quyền.

Năm là, việc quản lý, sử dụng tài sản trưng mua, trưng dụng phải đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản

Theo Điều 5 Luật trưng mua, trưng dụng 2008 quy định việc trưng mua, trưng dụng tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

Việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng tài sản mà các biện pháp huy động khác không thực hiện được, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Khi đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

- Khi an ninh quốc gia có nguy cơ bị đe dọa theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia;

- Khi mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia có khả năng bị xâm phạm hoặc cần được tăng cường bảo vệ theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về an ninh quốc gia;

- Khi phải đối phó với nguy cơ hoặc để khắc phục thảm họa do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên diện rộng hoặc nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Trưng mua, trưng dụng.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước được quy định như thế nào?

Tài sản công 16/10/2021

bài viết trình bày quy định của pháp luật về khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước được quy định như thế nào?

Tài sản công 16/10/2021

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước tại Điều Điều 32 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước được quy định như thế nào?

Tài sản công 16/10/2021

bài viết trình bày về việc mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước theo Điều 31 Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Quy định về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Cơ quan Nhà nước?

Tài sản công 16/10/2021

Quy định về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Cơ quan Nhà nước

Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan Nhà nước được quy định như thế nào?

Tài sản công 16/10/2021

bài viết trình bày về các trường hợp, các loại tài sản và thẩm quyền giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan Nhà nước

Quy định chung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị?

Tài sản công 16/10/2021

Quy định chung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công tại cơ quan Nhà nước?

Tài sản công 19/10/2021

bài viết trình bày về thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công tại cơ quan Nhà nước