Hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản được quy định như thế nào?

Theo Điều 7 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 quy định về việc hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản như sau:

Các trường hợp hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản

Quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:

- Quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản trái với quy định của Luật này;

- Khi quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được thực hiện nhưng điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản quy định tại Điều 5 của Luật này không còn;

Các điều kiện trưng mua, trưng dụng gồm:

+ Khi đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

+ Khi an ninh quốc gia có nguy cơ bị đe dọa theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia;

+ Khi mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia có khả năng bị xâm phạm hoặc cần được tăng cường bảo vệ theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về an ninh quốc gia;

+ Khi phải đối phó với nguy cơ hoặc để khắc phục thảm họa do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên diện rộng hoặc nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

- Khi quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được thực hiện nhưng vì lý do khách quan mà tài sản không còn tồn tại.

Hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản

Khi xảy ra một trong những trường hợp nêu trên, người có thẩm quyền ra quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản có trách nhiệm hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản; trong trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) không quyết định hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản thì Thủ tướng Chính phủ quyết định hủy bỏ.

Quyết định hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản phải được thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành; người có tài sản trưng mua, trưng dụng được nhận quyết định hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản.

Trường hợp quyết định trưng mua tài sản quy trái với quy định của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản bị hủy bỏ mà tài sản trưng mua đã được bàn giao, tiếp nhận và người có tài sản trưng mua không nhận lại tài sản thì người có tài sản trưng mua được thanh toán; nếu người có tài sản trưng mua nhận lại tài sản mà việc trưng mua đã gây thiệt hại cho họ thì được bồi thường theo quy định.

Trường hợp quyết định trưng dụng tài sản trái với quy định của Luật này bị hủy bỏ mà tài sản trưng dụng đã được bàn giao, tiếp nhận và việc trưng dụng đó đã gây thiệt hại thì người có tài sản trưng dụng được bồi thường theo quy định.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Trưng mua, trưng dụng.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày quy định của pháp luật về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày bề việc thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Tài sản phải chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành được thực hiện như thế nào?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày quy định của pháp luật về tài sản phải chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành

Nội dung chủ yếu của phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm những gì?

Tài sản công 27/10/2021

Nội dung chủ yếu của phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Bán đấu giá tài sản là di vật, cổ vật tại nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày về việc bán đấu giá tài sản là di vật, cổ vật tại nước ngoài

Mức chi thưởng cho việc phát hiện và giao nộp tài sản bị chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm, bỏ quên?

Tài sản công 27/10/2021

bài viết trình bày về mức chi thưởng cho việc phát hiện và giao nộp tài sản bị chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm, bỏ quên

Các nguyên tắc và điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản?

Tài sản công 28/10/2021

bài viết trình bày về các nguyên tắc và điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản

Thế nào là trưng mua, trưng dụng tài sản?

Tài sản công 28/10/2021

bài viết trình bày về khái niệm trưng mua, trưng dụng tài sản