Muốn mở đại lý chuyển phát nhanh cần thủ tục gì?

Thứ ba, 14/11/2023, 09:28:53 (GMT+7)

Điều kiện mở đại lý viettel post. Thủ tục xin cấp giấy phép đại lý chuyển phát nhanh mới nhất. Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ uy tín - chất lượng

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển phát nhanh trở thành một dịch vụ không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Cùng xu thế toàn cầu hóa sôi động, nhộn nhịp biến đây trở thành lĩnh vực có ảnh hưởng lớn trong đời sống kinh tế nói chung và hoạt động bưu chính nói riêng. Bạn muốn mở đại lý chuyển phát nhanh viettel post? Chưa nắm rõ điều kiện, trình tự, thủ tục mở đại lý chuyển phát nhanh như thế nào? Hãy GỌI NGAY để được Luật sư tư vấn pháp luật MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ luật sư giỏi phù hợp với yêu cầu hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

- Luật bưu chính 2010;

- Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dng của Luật bưu chính;

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

Chuyển phát nhanh là gì?

Chuyển phát nhanh là dịch vụ chuyển phát có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao. Chuyển phát nhanh còn gồm các yếu tố giá trị gia tăng khác như thu gom tại địa chỉ người gửi, phát tận tay người nhận, truy tìm và định vị, khả năng thay đổi nơi nhận và địa chỉ nhận trong khi đang vận chuyển, báo phát và các yếu tố giá trị gia tăng khác. 

Theo quy định của Luật Bưu chính năm 2010 thì đây trở thành một phần của dịch vụ bưu chính và khi cung ứng dịch vụ phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính về hoạt động chuyển phát nhanh.

Điều kiện mở đại lý chuyển phát nhanh

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp. Các doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ bưu chính – chuyển phát nhanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính. Cụ thể doanh nghiệp có đăng ký mã ngành hoạt động là 5310 (Bưu chính); 5320 (Chuyển phát) theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép. Trong đó, khả năng tài chính được quy định:

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam.

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Mức vốn tối thiểu quy định phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp.

- Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.

- Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động bưu chính - chuyển phát nhanh

 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính gồm:

- Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I, Nghị định 47/2011/NĐ-CP).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có).

- Phương án kinh doanh có các nội dung sau: 

  • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác.
  • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ. 
  • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ.
  • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát.
  • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ).
  • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.
  • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép.

- Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bưu chính - chuyển phát nhanh

Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bưu chính - chuyển phát nhanh. Theo đó: 

- Sở thông tin và truyền thông cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh.

- Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế. 

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính - chuyển phát nhanh 

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp phép

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao và nộp tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước; qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp online trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

 

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 

- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp, tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan  có thẩm quyền gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

- Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan  có thẩm quyền gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo sửa đổi lần 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

- Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2.

- Trường hợp doanh nghiệp có sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu thì việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ tiếp tục được thực hiện lần 3.

Bước 3: Chấp thuận hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động bưu chính

Doanh nghiệp, tổ chức sẽ được cấp giấy phép hoạt động bưu chính trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Chí phí xin cấp phép hoạt động bưu chính - chuyển phát nhanh 

Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính, lệ phí xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính - chuyển phát nhanh như sau: 

- Thẩm định điều kiện cấp giấy phép bưu chính phạm vi liên tỉnh cấp lần đầu

  • Phạm vi liên tỉnh: 21.500.000 đồng.
  • Phạm vi quốc tế: 29.500.000 đồng đến 39.500.000 đồng.

- Thẩm định điều kiện cấp giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh bằng 50% mức thu phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép bưu chính phạm vi liên tỉnh nêu trên.

Ngoài ra, còn một số chi phí phát sinh như hồ sơ, đi lại, thuê dịch vụ xin cấp giấy phép bưu chính - chuyển phát. Vì vậy, hãy LIÊN HỆ NGAY để được Công ty Luật báo giá với mức chi phí thấp nhất. 

Dịch vụ tư vấn giấy phép hoạt đông bưu chính - chuyển phát của Luật Hoàng Anh 

Trường hợp chưa nắm rõ quy định pháp luật về điều kiện, trình tự thủ tục mở đại lý hoạt động bưu chính, đừng tiếc một cuộc gọi, một tin nhắn tới Luật sư của Luật Hoàng Anh để được giải đáp thắc mắc và cung cấp dịch vụ hiệu quả và TIẾT KIỆM chi phí nhất.

Các luật sư của luật Hoàng Anh à những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, trực tiếp tiến hành thủ tục làm các loại giấy phép nhanh sẽ cung cấp dịch vụ làm giấy phép phòng cháy chữa cháy tốt nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư