Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Luật sư tư vấn thuế

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:35 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về dịch vụ Luật sư tư vấn thuế

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Pháp luật thuế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu, nộp thuế giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người nộp thuế nhằm hình thành nguồn thu ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu xác định trước. Là một ngành luật được điều chỉnh bởi nhiều văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, thật không dễ dàng để cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể hiểu và vận dụng đúng các quy định pháp luật thuế. Nếu quý khách hàng đang có những thắc mắc liên quan thuế, hãy GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 

 

Khái niệm thuế

Các nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng “thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nước, là thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay tài sản của người dân để dùng vào việc chi tiêu của nhà nước”. Bằng cách định nghĩa khác, các nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng thuế là “một hình thức phân phối thu nhập tài chính của nhà nước để thực hiện chức năng của mình, dựa vào quyền lực chính trị, tiến hành phân phối sản phẩm thặng dư của xã hội một cách cưỡng chế và không hoàn lại”.

Ơ khía cạnh nghiên cứu thuế với tư cách là một nội dung điều chỉnh của pháp luật, các chuyên gia về luật thuế cũng nhận định “thuế là một trật tự đã được thiết lập hòa bình giữa chính phủ với cộng đồng trong sự tôn trọng thực hiện nghĩa vụ thu, nộp vào ngân sách. Thuế không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào giữa các bang hay vùng lãnh thổ.”

Có thể thấy có nhiều định nghĩa khác nhau về thuế nhưng có thể định nghĩa thuế như sau: Thuế là khoản thu mang tính bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định.

Đặc điểm của thuế

Thứ nhất, thuế là khoản thu nộp bắt buộc vào ngân sách. Đặc tính bắt buộc của thuế là một trong những dấu hiệu quan trọng để phân biệt thuế với các khoản thu trên cơ sở tự nguyện hình thành nên ngân sách nhà nước.

Thứ hai, thuế gắn với yếu tố quyền lực. Tính quyền lực của thuế được xuất phát bởi lí do xuất hiện các khoản thu về thuế của nhà nước. Thuế là biện pháp chủ yếu của nhà nước để nhà nước điều tiết hoặc can thiệp vào nền kinh tế.

Thứ ba, thuế không mang tính đổi giá, không hoàn trả trực tiếp. Thuế không phải là khoản phải trả khi các đối tượng nộp thuế đã nhận được một lợi ích hay quyền lợi cụ thể nào từ phía nhà nước.

Phân loại thuế

* Nếu căn cứ vào mối quan hệ giữa cơ quan thuế với người chịu thuế, thuế có 02 loại cơ bản là thuế trực thu và thuế gián thu:

- Thuế trực thu bao gồm các loại thuế như thuế thu nhập, thuế đánh vào của cải, thuế đánh vào đối tượng thường trú. Gọi là thuế trực thu thì người có nghĩa vụ nộp thuế là người gánh chịu thuế. Hay nói cách khác, người nộp thuế không thể chuyển nghĩa vụ thuế sang cho các đối tượng khác. Thuế trực thu có ưu điểm đảm bảo sự công bằng trong việc điều tiết thu nhập thặng dư của người nộp thuế.

- Thuế gián thu bao gồm các loại thuế như thế xuất nhập khẩu, thuế gắn với sản xuất và bán hàng hóa. Gọi là thuế gián thu bởi người gánh chịu thuế là khác hàng nhưng người nộp thuế lại là người bán hàng, nhà nhập khẩu. Hay nói cách khác, đã có sự chuyển nghĩa vụ thếu từ khách hàng sang người kinh doanh.

* Nếu căn cứ vào đối tượng tính thuế, có thuế đánh vào tài sản, thuế đánh vào thu nhập và thuế tiêu dùng:

- Thuế tài sản là thuế đánh vào bản thân tài sản chứ không phải đánh vào phần thu nhập phát sinh từ tài sản đó. Các loại thuế như thuế nhà đất, thuế vốn, thuế chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng vốn là loại thuế tài sản.

- Thuế đánh vào thu nhập chỉ thực hiện đối với những đối tượng có giá trị thặng dư phát sinh từ tài sản của họ. Các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân có đối tượng tính thuế là những phần thu nhập phát sinh trong quá trình sử dụng tài sản của mình hay do kết quả của lao động….

- Thuế tiêu dùng phần lớn là các loại thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng, thếu tiêu thụ đặc biệt. Đặc điểm của các loại thuế trong nhóm thuế này có đối tượng tính thuế chính là phần thu nhập của người chịu thuế được mang tiêu dùng vào thời điểm chịu thuế.

Các nguyên tắc đánh thuế của nhà nước