Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

, ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …………………….

 

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: ....................................................

Email: ........................................................... Website:  ..............................................

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:...................................................... .

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp đăng ký lần đầu ngày... tháng... năm...; cấp đăng ký thay đổi lần thứ[1]... ngày... tháng... năm....

2. Vốn điều lệ (ghi bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):     

3. Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):         

4. Ngành nghề kinh doanh[2]: .........................................................................................

5. Mục tiêu của dự án đầu tư[3]:......................................................................................

6. Thông tin về chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập[4]:

- Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là tổ chức:

+ Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................

Nơi đăng ký thành lập: .................................................................................................

+ Tỷ lệ vốn góp/cổ phần: ..............................................................................................

+ Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính:.................................................................

- Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là cá nhân:

+ Họ và tên: ....................................................................................................................

+ Quốc tịch:....................................................................................................................

+ Tỷ lệ góp vốn/cổ phần: .............................................................................................

II. Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hot động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với nội dung sau:

1. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Liệt kê từng hoạt động đề nghị được cấp phép theo khoản 1 Điều 3 Nghị định này):

- ......................................................................................................................................................

2. Các đề xuất khác (nếu có):

- ......................................................................................................................................................

III. Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

 


Các tài liệu gửi kèm:
1. …;
2. …;
3. …;

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 


[1] Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

[2] Ghi ngành nghề kinh doanh theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

[3] Ghi mục tiêu của từng dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp có nhiều dự án thì lập phụ lục.

[4] Trường hợp có nhiều thành viên thì lập phụ lục.

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhanh tại tỉnh Quảng Ngãi

Luật Sư Dân Sự 28/05/2022

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhanh tại tỉnh Quảng Ngãi uy tín, chất lượng, giá rẻ

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhanh tại tỉnh Quảng Ninh

Luật Sư Dân Sự 28/05/2022

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhanh tại tỉnh Quảng Ninh uy tín, chất lượng, giá rẻ

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhanh tại tỉnh Quảng Trị

Luật Sư Dân Sự 28/05/2022

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhanh tại tỉnh Quảng Trị uy tín, chất lượng, giá rẻ

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhanh tại Hà Nội

Luật Sư Dân Sự 28/05/2022

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhanh tại Hà Nội uy tín, chất lượng, giá rẻ