Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công và các hành vi bị cấm trong đầu tư công là gì?

Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật Đầu tư công 2019. Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; nghiệm thu, bàn giao chương trình, quyết toán dự án đầu tư công; theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

Nhà nước có những biện pháp quản lý và cách thức quản lý các chương trình, dự án và các hoạt động đầu tư công khác. Vậy nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công là gì? Có những hành vi nào bị cấm trong đầu tư công?

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

Tại Điều 13 Luật Đầu tư công quy định về nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công như sau:

+ Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách đầu tư công.

+ Theo dõi, cung cấp thông tin về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

+ Đánh giá hiệu quả đầu tư công; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công, việc tuân thủ kế hoạch đầu tư công.

+ Xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

+ Khen thưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động đầu tư công.

+ Hợp tác quốc tế về đầu tư công.

Cụ thể các nội dung này được quy định thành các mục, các chương trong Luật Đầu tư công và Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công

Theo Điều 16 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công như sau:

+ Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

+ Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà thầu dẫn tới quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước, tài nguyên của quốc gia; làm tổn hại, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân và của cộng đồng.

+ Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

+ Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

+ Làm giả, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu, liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, dự án.

+ Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định, quyết định kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.

+ Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, dự án.

+ Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là các hành vi bị cấm trong đầu tư công. Nếu vi phạm các hành vi bị cấm trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Đầu tư công 2019

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được quy định như thế nào?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này phân tích áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được quy định như thế nào?

Đối tượng đầu tư công là gì?

Thương mại 2 ngày trước

Bài viết chỉ ra đối tượng đầu tư công là gì?

Phân loại dự án đầu tư công được quy định như thế nào?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này phân loại dự án đầu tư công

Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C là gì?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này chỉ ra tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C là gì?

Nguyên tắc quản lý đầu tư công là gì?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này chỉ ra nguyên tắc quản lý đầu tư công là gì?

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công và các hành vi bị cấm trong đầu tư công là gì?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này chỉ ra nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công và các hành vi bị cấm trong đầu tư công là gì?