Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C là gì?

Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công. Vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí quy định tại các điều 7, 8, 9 và 10 của Luật Đầu tư công 2019.

Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia

Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

+ Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

+ Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: Nhà máy điện hạt nhân; Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

+ Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

+ Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

+ Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Trừ dự án quan trọng quốc gia quy định ở trên, dự án thuộc một trong các tiêu chí sau đây là dự án nhóm A:

Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật;

+ Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ;

+ Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

+ Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

+ Công nghiệp điện;

+ Khai thác dầu khí;

+ Hóa chất, phân bón, xi măng;

+ Chế tạo máy, luyện kim;

+ Khai thác, chế biến khoáng sản;

+ Xây dựng khu nhà ở;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

+ Giao thông, trừ dự án giao thông có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên;

+ Thủy lợi;

+ Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

+ Kỹ thuật điện;

+ Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

+ Hóa dược;

+ Sản xuất vật liệu, trừ dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên;

+ Công trình cơ khí, trừ dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên;

+ Bưu chính, viễn thông;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

+ Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

+ Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

+ Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

+ Công nghiệp, trừ dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

+ Y tế, văn hóa, giáo dục;

+ Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;

+ Kho tàng;

+ Du lịch, thể dục thể thao;

+ Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên;

+ Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm B

+ Dự án thuộc lĩnh vực giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ; Công nghiệp điện; Khai thác dầu khí; Hóa chất, phân bón, xi măng; Chế tạo máy, luyện kim; Khai thác, chế biến khoáng sản; Xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng.

+ Dự án thuộc lĩnh vực giao thông; Thủy lợi; Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; Kỹ thuật điện; Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; Hóa dược; Sản xuất vật liệu; Công trình cơ khí; Bưu chính, viễn thông có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng.

+ Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng.

+ Dự án thuộc lĩnh vực Y tế, văn hóa, giáo dục; Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng; Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

+ Dự án thuộc lĩnh vực giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ; Công nghiệp điện; Khai thác dầu khí; Hóa chất, phân bón, xi măng; Chế tạo máy, luyện kim; Khai thác, chế biến khoáng sản; Xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng.

+ Dự án thuộc lĩnh vực giao thông; Thủy lợi; Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; Kỹ thuật điện; Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; Hóa dược; Sản xuất vật liệu; Công trình cơ khí; Bưu chính, viễn thông có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng.

+ Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Công nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng.

+ Dự án thuộc lĩnh vực Y tế, văn hóa, giáo dục; Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng; Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng.

Như vậy, dựa vào các tiêu chí trên đây, có thể phân biệt, nhận biết các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C.

Xem thêmTổng hợp các bài viết về Luật Đầu tư công 2019

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được quy định như thế nào?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này phân tích áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được quy định như thế nào?

Đối tượng đầu tư công là gì?

Thương mại 2 ngày trước

Bài viết chỉ ra đối tượng đầu tư công là gì?

Phân loại dự án đầu tư công được quy định như thế nào?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này phân loại dự án đầu tư công

Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C là gì?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này chỉ ra tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C là gì?

Nguyên tắc quản lý đầu tư công là gì?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này chỉ ra nguyên tắc quản lý đầu tư công là gì?

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công và các hành vi bị cấm trong đầu tư công là gì?

Thương mại 2 ngày trước

Bài này chỉ ra nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công và các hành vi bị cấm trong đầu tư công là gì?