Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật là gì?

Hàng hóa có khuyết tật là gì?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì hàng hóa có khuyết tật được hiểu là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng, bao gồm:

- Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật;

- Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ;

- Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng.

Thị trường giao dịch hàng hóa luôn sôi động, nhộn nhịp, ít có khi mất “nhiệt” bởi sự đa dạng trong các thể loại cũng như hình thức thể hiện. Nhưng mọi khâu từ sản xuất đến tiêu dùng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sản phẩm lỗi, điểm khuyết tật của hàng hóa. Bởi vậy khi xảy ra lỗi trên thì tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm thu hồi những hàng hóa có khuyết đã hoặc chưa cung cấp đến tay người tiêu dùng.

Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 về trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật như sau:

Điều 22. Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm:

1. Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;

2. Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây:

a) Mô tả hàng hóa phải thu hồi;

b) Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra;

c) Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa;

d) Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng hóa;

đ)  Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thu hồi hàng hóa;

3. Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi;

4. Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.”

Trước hết khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật thì trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và đây cũng là hai trong bốn nhóm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra. Bởi tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa là những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện việc sản xuất, trực tiếp tạo ra những sản phẩm từ những nguyên liệu thô sơ ban đầu đến sản phẩm hoàn chỉnh mà người tiêu dùng sử dụng; bên cạnh đó thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hàng hóa chịu trách nhiệm trong việc tổ chức và kiểm soát quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản để duy trì chất lượng hàng hóa trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Thêm vào đó thì hầu hết hàng hóa có khuyết tật đều phát sinh từ khâu thiết kế kỹ thuật, sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu giữ, hàng hóa hư hại trong quá trình sử dụng do nhà sản xuất không có cảnh báo hay hướng dẫn sử dụng cho người tiêu dùng. Vì vậy trách nhiệm của “người sản xuất, người nhập khẩu” đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật trên thị trường mua bán.

- Theo Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2018, quy định về quyền và nghĩa vụ của người sản xuất hàng hóa trong việc xử lý hàng hóa có khuyết tật đó là:

Điều 9. Quyền của người sản xuất

5. Yêu cầu người bán hàng hợp tác trong việc thu hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Điều 10. Nghĩa vụ của người sản xuất

7. Sửa chữa, hoàn lại hoặc đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật bị người bán hàng, người tiêu dùng trả lại.

8. Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn hoặc sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

9. Thu hồi, xử lý sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng. Trong trường hợp phải tiêu hủy hàng hóa thì phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu huỷ hàng hóa và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật.”

- Cũng căn cứ theo quy định của luật này, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa trong việc xử lý hàng hóa có khuyết tật như sau:

Điều 11. Quyền của người nhập khẩu

6. Yêu cầu người bán hàng hợp tác trong việc thu hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Điều 12. Nghĩa vụ của người nhập khẩu

8. Sửa chữa, hoàn lại hoặc đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật bị người bán hàng trả lại.

9. Kịp thời ngừng nhập khẩu, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện hàng hóa gây mất an toàn hoặc hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

12. Thu hồi, xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng.”

Ngay khi xác nhận hàng hóa có khuyết tật xảy ra, tổ chức, cá nhân phải kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa đó trên thị trường; đồng thời thực hiện việc công bố hàng hóa có khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng những cách thức khác nhằm nhanh chóng đưa thông tin đến với người tiêu dùng. Cách thức thông báo theo quy định của Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 là thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung theo luật định và để phù hợp với tình hình hiện nay, tổ chức cá nhân có thể kết hợp với việc đăng tải trên các trang thông tin điện tử. Đặc biệt, với những tổ chức, cá nhân đã xây dựng hệ thống thông tin (website, hệ thống thông tin nội bộ...) trong hoạt động của tổ chức, cá nhân và hình thành mạng lưới phân phối/chăm sóc khách hàng thì một trong những kênh truyền tin quan trọng với người tiêu dùng là thông qua website của tổ chức, cá nhân và mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm.

Sau khi thực hiện việc thu hồi, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có nhiệm vụ quan trọng đó là báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Người tiêu dùng có những quyền gì?

Thương mại 22/10/2021

Điều 8 Quyền của người tiêu dùng, Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010

Nghĩa vụ của người tiêu dùng là gì?

Thương mại 22/10/2021

Điều 9. Nghĩa vụ của người tiêu dùng, Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010

Các hành vi nào bị cấm theo pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Thương mại 22/10/2021

Điều 10 Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010, hành vi bị cấm

Vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì bị xử lý như thế nào?

Thương mại 22/10/2021

Điều 11 Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD

Trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh là gì?

Thương mại 22/10/2021

Điều 12 Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Quy định về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng là gì?

Thương mại 25/10/2021

Hợp đồng giao kết với NTD, Giải thích hợp đồng, Điều 14, Điều 15 Luật BVNTD 2010

Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực

Thương mại 25/10/2021

Điều 16 Luật BVNTD 2010, điều khoản của hợp đồng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực

Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh là gì?

Thương mại 27/10/2021

Điều 21 Luật BVNTD năm 2010, trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, kiện