Bảo lãnh hối phiếu đòi nợ là gì?

Thứ tư, 10/01/2024, 04:06:03 (GMT+7)

Bảo lãnh hối phiếu đòi nợ là gì? Dịch vụ tư vấn bảo lãnh hối phiếu đòi nợ. Luật Hoàng Anh cam kết uy tín - hiệu quả.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ chuyển nhượng như séc, hối phiếu trong ngành tài chính ngân hàng thì việc ban hành Luật Các công cụ chuyển nhượng là rất cần thiết không chỉ đáp ứng các yêu cầu khách quan của nền kinh tế mà còn thể chế hoá đường lối của Đảng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đáp ứng nhu cầu hội nhập và hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về công cụ chuyển nhượng.

Vậy hối phiếu đòi nợ là gì? Bảo lãnh hối phiếu đòi nợ như thế nào? Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây hoặc GỌI NGAY tới hotline 0908 308 123 để được Luật sư TƯ VẤN MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ luật sư riêng uy tín chất lượng.

Căn cứ pháp lý

Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 được Quốc hội lần thứ 11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Sau đây được gọi là Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005).

Hối phiếu đòi nợ là gì?

Hối phiếu đòi nợ là một trong những công cụ chuyển nhượng theo pháp luật Việt Nam.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005 quy định như sau:

“2. Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.”

Người ký phát hối phiếu đòi nợ là người lập và ký phát hành hối phiếu đó. Theo đó, người ký phát phải thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ cho người thụ hưởng khi hối phiếu đòi nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán.

Trên thực tế, có thể xảy trường hợp, người bị ký phát không thanh toán tiền như đã thỏa thuận, điều đó làm ảnh hưởng đến lợi ích của người thụ hưởng, là người được nhận số tiền mà bên bị ký phát thanh toán. Để đảm bảo cho khả năng chi trả của người bị ký phát, thì các bên có thể thỏa thuận về việc để một chủ thể khác đứng ra bảo lãnh, cam kết sẽ thanh toán tiền cho người thụ hưởng khi đến thời hạn thanh toán mà người bị ký phát không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ.

BÀI 3 CHỨNG TỪ TÀI CHÍNH

Hoạt động bảo lãnh hối phiếu đòi nợ là gì?

Bộ luật Dân sựu năm 2015 ghi nhận như sau:

“Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ”

Người bảo lãnh được hiểu là người tham gia vào quan hệ công cụ chuyển nhượng bằng cách ký tế trên công cụ chuyển nhượng, cụ thể ở đây là hối phiếu đòi nợ.

Theo đó, bảo lãnh hối phiếu đòi nợ được hiểu là việc người thứ ba (sau đây gọi là người bảo lãnh) cam kết với người nhận bảo lãnh sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ nếu đã đến hạn thanh toán mà người được bảo lãnh không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ.

Hình thức bảo lãnh là gì?

Bảo lãnh hối phiếu đòi nợ là hình thức bảo đảm cho quyền lợi người thụ hưởng, do đó, việc bảo lãnh phải được thực hiện theo đúng hình thức mà pháp luật quy định. Cụ thể, việc bảo lãnh hối phiếu đòi nợ được thực hiện bằng cách người bảo lãnh ghi các nội dung theo quy định trên hối phiếu đòi nợ hoặc trên tờ phụ đính kèm hối phiếu đòi nợ, bao gồm:

- Cụm từ “bảo lãnh”: Hối phiếu đòi nợ được ký phát có thể có biện pháp bảo lãnh hoặc không.

Do đó, trường hợp các bên có thỏa thuận về việc áp dụng biện pháp bảo lãnh thì phải ghi nhận trên hối phiếu.

- Số tiền bảo lãnh: Người bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh toàn bộ giá trị của hối phiếu hoặc chỉ một phần.

Do đó, trên hối phiếu phải ghi rõ số tiền mà người bảo lãnh cam kết bảo lãnh. Đây là căn cứ để xác định trách nhiệm của người bảo lãnh trong trường hợp người bị ký phát không thanh toán được tiền cho người thụ hưởng.

- Tên, địa chỉ, chữ ký của người bảo lãnh và tên người được bảo lãnh: Người được bảo lãnh chính là người bị ký phát. Trên hối phiếu phải ghi tên người được bảo lãnh, đảm bảo khi người cho cam kết bảo lãnh của người bảo lãnh. Trong trường hợp bảo lãnh không ghi tên người được bảo lãnh thì việc bảo lãnh được coi là bảo lãnh cho người ký phát.

Bên cạnh đó, nội dung không thể thiếu là tên, địa chỉ và chữ ký của người bảo lãnh. Người bảo lãnh tham gia bảo lãnh hối phiếu đòi nợ dựa trên tinh thần tự do, tự nguyện. Tên, chữ ký là cơ sở để xác định việc họ tự nguyện tham gia bảo lãnh.

Trong trường hợp người bị ký phát không thanh toán được tiền, thì người thụ hưởng có thể dựa trên thông tin về tên, địa chỉ người bảo lãnh để yêu cầu họ thanh toán theo số tiền đã cam kết.

Trường hợp bảo lãnh không ghi tên người được bảo lãnh thì việc bảo lãnh được coi là bảo lãnh cho người ký phát.

Hối phiếu đòi nợ – Bill of Exchange

Quyền và nghĩa vụ của người bảo lãnh

- Người bảo lãnh có nghĩa vụ thanh toán hối phiếu đòi nợ đúng số tiền đã cam kết bảo lãnh nếu người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán.

- Người bảo lãnh chỉ có quyền huỷ bỏ việc bảo lãnh trong trường hợp hối phiếu đòi nợ không đủ các nội dung bắt buộc quy định tại Điều 16 của Luật này.

- Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, người bảo lãnh được tiếp nhận các quyền của người được bảo lãnh đối với những người có liên quan, xử lý tài sản bảo đảm của người được bảo lãnh và có quyền yêu cầu người được bảo lãnh, người ký phát, người chấp nhận liên đới thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền bảo lãnh đã thanh toán.

- Việc bảo lãnh hối phiếu đòi nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật liên quan đến bảo lãnh ngân hàng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO LÃNH HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ CỦA LUẬT HOÀNG ANH

Bạn chưa nắm rõ các quy định pháp luật về bảo lãnh hối phiếu đòi nợ, hãy liên hệ với Công ty Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư