Điều kiện cấp Giấy phép của ngân hàng hợp tác xã?

1.Căn cứ pháp lý

Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của LTCTD nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân. Để được thành lập và hoạt động, ngân hàng hợp tác xã phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể khoản 5 Điều 20 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017 quy định:

Điều 20. Điều kiện cấp Giấy phép
5. Điều kiện cấp giấy phép đối với ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước quy định”

2.Nội dung

Căn cứ vào quy định của LTCTD và các văn bản pháp luật liên quan, điều kiện được cấp Giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã được xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về ngân hàng hợp tác xã, cụ thể:
-Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị thành lập. Pháp luật quy định vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng tối thiểu bằng mức vốn pháp định, tức mức vốn tối thiểu mà pháp luật quy định khi thành lập tổ chức tín dụng. Mức vốn pháp định có thể không giống nhau, tùy thuộc vào loại hình tổ chức của tổ chức tín dụng được thành lập mà pháp luật quy định mức vốn pháp định khác nhau. Vốn là điều kiện cơ bản để hình thành doanh nghiệp. Các hoạt động của tổ chức tín dụng phát sinh từ nguồn vốn này. Việc quy định vốn pháp định là một trong những biện pháp để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chứng minh cho cơ quan nhà nước thấy được rằng mình đủ tiềm lực về kinh tế để kinh doanh trong lĩnh vực này, đủ tiềm lực để có thể đảm bảo an toàn, quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng khi tham gia giao dịch với doanh nghiệp mình. Trên cơ sở phân tích, tìm hiểu các nhà làm luật nhận thấy, mức vốn tối thiểu mà luật định là cơ sở để một tổ chức hoạt động ngân hàng duy trì sự ổn định, an toàn trong quá trình hoạt động, kinh doanh, đảm bảo an toàn cho chính bản thân doanh nghiệp đó và khách hàng. Chính vì vậy, điều kiện về vốn là cơ sở để quyết định cấp Giấy phép thành lập một tổ chức tín dụng.
-Các thành viên là quỹ tín dụng nhân dân và pháp nhân khác phải đáp ứng các điều kiện: Đối với quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng khác: Không thuộc đối tượng áp dụng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) tại thời điểm đề nghị tham gia là thành viên. Đối với pháp nhân khác: Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề năm đề nghị tham gia là thành viên. Mức vốn góp xác lập tư cách thành viên khi tham gia ngân hàng hợp tác xã tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu) đồng.
-Người quản lý, điều hành và thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
(1) Đối với người quản lý điều hành là: Chủ tịch Hội đồng quản trị: Có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 (năm) năm trở lên; Đã từng giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành tại một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng từ 02 (hai) năm trở lên; Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật. Thành viên Hội đồng quản trị: Có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 02 (hai) năm trở lên; Đã từng giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành tại một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng từ 01 (một) năm trở lên; Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật. Tổng giám đốc: Có thời gian giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành tại tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng từ 03 (ba) năm trở lên; Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật; Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
(2) Đối với thành viên ban kiểm soát: Có thời gian công tác ở một trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng từ 03 (ba) năm trở lên; Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng; Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm và không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.
-Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Có thể hiểu Điều lệ công ty là những thỏa thuận giữa các chủ sở hữu của một doanh nghiệp với nhau, là những cam kết mang tính ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo dựa trên những quy định chung của pháp luật, trong đó ấn định các nguyên tắc về cách thức hoạt động, quản lý, giải thể doanh nghiệp. Điều lệ công ty được xây dựng dựa trên những nguyên tắc chung của pháp luật, không được trái với quy định của pháp luật. Nội dung Điều lệ phải chứa đựng đầy đủ các nội dung theo quy định như: người đại diện theo pháp luật, thẩm quyền đại diện, cách thức hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên thị trường….Điều lệ công ty là xương sống cho mọi hoạt động của một doanh nghiệp từ việc kinh doanh, vận hành, đến việc xây dựng các quy chế nội bộ….Do đó, Điều lệ phải phù hợp với quy định của pháp luật thì mới đảm bảo cho hoạt động hợp pháp của tổ chức tín dụng.
-Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 (ba) năm đầu hoạt động. Ngân hàng hợp tác xã được thành lập với mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân. Như vậy, hoạt động của ngân hàng hợp tác xã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của toàn bộ hệ thống tín dụng. Do đó, ngân hàng hợp tác xã phải có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi. Ba năm là quãng thời gian đủ dài để ngân hàng củng cố vị trí của mình và ổn định hoạt động. 

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng?

Tín dụng 05/10/2021

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng...

Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động tín dụng?

Tín dụng 05/10/2021

Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp...

Cơ sở dữ liệu dự phòng trong hoạt động tín dụng?

Tín dụng 05/10/2021

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục.

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong hoạt động tín dụng?

Tín dụng 05/10/2021

Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và công bố công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi ...

Vốn pháp định của các tổ chức tín dụng?

Tín dụng 06/10/2021

Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng?

Tín dụng 06/10/2021

Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép theo quy định của LTCTD...

Nhà đầu tư nước ngoài có được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam không?

Tín dụng 06/10/2021

Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Điều kiện cấp Giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài?

Tín dụng 07/10/2021

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện quy định tại điểm a, b, c và đ khoản 1 và điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này