Điều kiện cấp Giấy phép của văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng?

1.Căn cứ pháp lý

Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng là hình thức hiện diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam. Để được thành lập và hoạt động, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể khoản 4 Điều 20 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017 quy định:

Điều 20. Điều kiện cấp Giấy phép
4. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài;
b) Quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đặt trụ sở chính cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam”

2.Nội dung

Thông qua văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, pháp nhân nước ngoài gia nhập và thị trường tài chính-ngân hàng của Việt Nam và tiền hành kinh doanh thu lợi nhuận. Để được hoạt động tại Việt Nam, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải đảm bảo các điều kiện nhất định, cụ thể:
-Một là, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài. Hoạt động ngân hàng là hoạt động đặc thù không phải chủ thể nào cũng có thể thực hiện, do đó,  tổ chức nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được gia nhập vào hoạt động ngân hàng Việt Nam khi những tổ chức này là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài. Tức theo luật nước nơi thành lập những tổ chức này, có quy định cho phép những tổ chức này được hoạt động ngân hàng thì mới được xem xét cho phép hoạt động tại Việt Nam. 
-Hai là, quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đặt trụ sở chính cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài là quyền của các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên quy định của pháp luật nước nơi tổ chức, doanh nghiệp đó được thành lập. Theo đó, nếu pháp luật nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đặt trụ sở chính cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam thì tổ chức đó mới được thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam. Khi quyết định cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng NHNN phải xem xét quy định của pháp luật nước nơi tổ chức được thành lập để tránh gây thiệt hại cho hệ thống tín dụng. 

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong hoạt động tín dụng?

Tín dụng 05/10/2021

Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và công bố công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi ...

Bảo mật thông tin trong hoạt động tín dụng?

Tín dụng 05/10/2021

Nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín dụng...

Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng?

Tín dụng 06/10/2021

Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép theo quy định của LTCTD...

Quy định về ngân hàng chính sách?

Tín dụng 06/10/2021

Ngân hàng chính sách là tổ chức tín dụng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được Chính phủ thành lập nhằm thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội.

Điều kiện cấp Giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài?

Tín dụng 07/10/2021

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện quy định tại điểm a, b, c và đ khoản 1 và điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này

Điều kiện cấp Giấy phép của ngân hàng hợp tác xã?

Tín dụng 07/10/2021

Điều kiện cấp giấy phép đối với ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước quy định

Điều kiện cấp Giấy phép của tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài và tổ chức tín dụng liên doanh?

Tín dụng 07/10/2021

Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

Điều kiện cấp Giấy phép của tổ chức tín dụng?

Tín dụng 07/10/2021

Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;