Hoàn thành thanh toán hối phiếu đòi nợ?

1.Căn cứ pháp lý

Việc thanh toán hối phiếu đòi nợ được xem là hoàn thành khi đáp ứng quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 46 Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005 quy định về hoàn thành thanh toán hối phiếu đòi nợ như sau:

Điều 46. Hoàn thành thanh toán hối phiếu đòi nợ
Việc thanh toán hối phiếu đòi nợ được coi là hoàn thành trong các trường hợp sau đây:
1. Người ký phát, người bị ký phát, người chấp nhận đã thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ cho người thụ hưởng;
2. Người chấp nhận trở thành người thụ hưởng của hối phiếu đòi nợ vào ngày đến hạn thanh toán hoặc sau ngày đó;
3. Người thụ hưởng huỷ bỏ hối phiếu đòi nợ hoặc từ bỏ quyền đối với hối phiếu đòi nợ khi việc huỷ bỏ hoặc từ bỏ này được ghi rõ trên hối phiếu đòi nợ bằng cụm từ “huỷ bỏ”, “từ bỏ” hoặc cụm từ khác có ý nghĩa tương tự, ngày huỷ bỏ, từ bỏ và chữ ký của người thụ hưởng”

2.Nội dung

Thanh toán hối phiếu đòi nợ là việc người bị ký phát tiến hành thanh toán số tiền trên hối phiếu đòi nợ cho người thụ hưởng. Việc thanh toán hối phiếu đòi nợ của người bị ký phát là cơ sở để đáp ứng quyền lợi của người thụ hưởng. Trong đó, hoàn thành thanh toán hối phiếu đòi nợ là căn cứ chấm dứt quyền của người thụ hưởng đồng thời chấm dứt nghĩa vụ của người bị ký phát. Như vậy, việc hoàn thành thanh toán hối phiếu được xem là cơ sở chấm dứt quan hệ hối phiếu đòi nợ. Do đó, khi thanh toán hối phiếu chỉ được xem là đã hoàn thành khi diễn ra các trường hợp sau:
-Người ký phát, người bị ký phát, người chấp nhận đã thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ cho người thụ hưởng. Người ký phát là người lập và ký phát hành hối phiếu đòi nợ. Người bị ký phát là người có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ. Người chấp nhận là người bị ký phát sau khi ký chấp nhận hối phiếu đòi nợ. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà người thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu có thể là người ký phát, người bị ký phát, người chấp nhận. Nhưng nhìn chung, khi người thụ hưởng được thanh toán toàn bố số tiền ghi trên hối phiếu thì xem như việc thanh toán hoàn thành.
-Người chấp nhận trở thành người thụ hưởng của hối phiếu đòi nợ vào ngày đến hạn thanh toán hoặc sau ngày đó. Người chấp nhận là người bị ký phát sau khi ký chấp nhận hối phiếu đòi nợ, người chấp nhận có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ cho người thụ hưởng. Khi người chấp nhận trở thành người thụ hưởng, đồng nghĩa với việc họ vừa là người có nghĩa vụ vừa là người có quyền. Do đó, khi người chấp nhận trở thành người thụ hưởng thì nghĩa vụ thanh toán được xem là đã hoàn thành. Tuy nhiên, người thụ hưởng vẫn có thể chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho chủ thể khác khi chưa đến hạn thanh toán. Vì vậy, khi người chấp nhận trở thành người thụ hưởng phải vào đúng ngày đến hạn thanh toán hoặc sau ngày thanh toán thì mới thực sự được xem là hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
-Người thụ hưởng huỷ bỏ hối phiếu đòi nợ hoặc từ bỏ quyền đối với hối phiếu đòi nợ khi việc huỷ bỏ hoặc từ bỏ này được ghi rõ trên hối phiếu đòi nợ bằng cụm từ “huỷ bỏ”, “từ bỏ” hoặc cụm từ khác có ý nghĩa tương tự, ngày huỷ bỏ, từ bỏ và chữ ký của người thụ hưởng. Hủy bỏ là việc từ chối quyền được thanh toán từ hối phiếu đòi nợ. Theo nguyên tắc chung, khi chủ thể có quyền từ chối, hủy bỏ quyền lợi của mình thì nghĩa vụ xem như chấm dứt.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ bằng hình thức chuyển giao?

Tín dụng 27/11/2021

Chuyển nhượng bằng chuyển giao là việc người thụ hưởng chuyển quyền sở hữu hối phiếu đòi nợ cho người nhận chuyển nhượng bằng cách chuyển giao hối phiếu....

Chuyển giao hối phiếu đòi nợ để cầm cố?

Tín dụng 27/11/2021

Người cầm cố hối phiếu đòi nợ phải chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho người nhận cầm cố. Thoả thuận về cầm cố hối phiếu đòi nợ phải được lập thành văn bản

Thời hạn thanh toán hối phiếu đòi nợ?

Tín dụng 29/11/2021

Ngay khi xuất trình; Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày hối phiếu đòi nợ được chấp nhận; Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát; Vào một ngày được xác định

Quyền của người thụ hưởng trong quan hệ hối phiếu đòi nợ?

Tín dụng 29/11/2021

Xuất trình hối phiếu đòi nợ để chấp nhận hoặc để thanh toán khi đến hạn; Yêu cầu những người có liên quan thanh toán khi đến hạn; Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

Điều kiện trở thành người thụ hưởng hợp pháp của hối phiếu đòi nợ?

Tín dụng 29/11/2021

Cầm giữ hối phiếu đòi nợ chưa quá hạn thanh toán và không biết hối phiếu đòi nợ này đã có thông báo về việc bị từ chối chấp nhận, từ chối thanh toán....

Từ chối thanh toán hối phiếu đòi nợ?

Tín dụng 30/11/2021

Hối phiếu đòi nợ được coi là bị từ chối thanh toán, nếu người thụ hưởng không được thanh toán đầy đủ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ trong thời hạn quy định

Quy định về xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán?

Tín dụng 30/11/2021

Người thụ hưởng có quyền xuất trình hối phiếu đòi nợ tại địa điểm thanh toán để yêu cầu người bị ký phát thanh toán vào ngày hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán...

Quy định về thanh toán hối phiếu đòi nợ trước hạn?

Tín dụng 30/11/2021

Người bị ký phát thanh toán hối phiếu đòi nợ trước khi đến hạn thanh toán theo yêu cầu của người thụ hưởng phải chịu mọi thiệt hại phát sinh do thanh toán trước hạn