Các điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo là gì?

Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo là gì? Chúng tôi sẽ trình bày trong bài viết dưới đây. 

Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo 

Điều 37, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo phải đảm bảo các điều kiện sau: 

-Có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo;

cơ sở vật chất được hiểu là tất cả các phương tiện được sử dụng cho mục đích giảng dạy, học tập và các hoạt động khác liên quan đến bồi dưỡng, đào tạo tại trường nhằm giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy và học sinh nâng cao khả năng tiếp thu, lĩnh hội, trải nghiệm…

- Có địa điểm hợp pháp để đặt cơ sở đào tạo;

Địa điểm hợp pháp là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Có chương trình, nội dung đào tạo; có môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong chương trình đào tạo;

Căn cứ tại Điều 40, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam.

- Có nhân sự quản lý và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Căn cứ tại Điều 38, , Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo được quy định như sau: 

- Gửi hồ sơ 

Trước khi thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

- Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Văn bản đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên cơ sở đào tạo, họ và tên người đại diện cơ sở đào tạo, sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo;

+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở đào tạo;

+ Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo gồm các nội dung cơ bản: tên cơ sở đào tạo; địa điểm đặt trụ sở; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, nhân sự; trình độ, loại hình đào tạo; chương trình, nội dung giảng dạy và chuẩn đào tạo của từng trình độ đào tạo; tài chính, tài sản;

+ Dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo;

+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo; ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo.

- Chấp thuận việc thành lập 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

+ Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức tôn giáo có văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo.

Hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo không thành lập cơ sở đào tạo thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực.

+ Cơ sở đào tạo tôn giáo không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung được thay đổi theo trình tự, thủ tục nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Các điều kiện đăng ký và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Các điều kiện đăng ký và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung

Các điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Các điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo

Trụ sở của tổ chức tôn giáo có được thay đổi không?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Bài viết trình bày về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo

Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 13/01/2022

Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Các quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 13/01/2022

Các quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc