Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc như thế nào?

Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo. Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo. Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc như thế nào? Chúng tôi sẽ trình bày trong bài viết dưới đây. 

Điều 34, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định về việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc như sau: 

Gửi hồ sơ 

Tổ chức tôn giáo trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc sau đây có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương:

+ Thành viên ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh;

+ Người đứng đầu tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh;

+ Người đứng đầu cơ sở đào tạo tôn giáo.

- Đối với các trường hợp không thuộc quy định trên, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi chức việc cư trú và hoạt động tôn giáo.

- Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật tín ngưỡng tôn giáo, cụ thể như sau: 

+ Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

+ Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

Thành phần hồ sơ đăng ký 

Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Văn bản đăng ký nêu rõ họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;

+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;

+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

Cấp chứng nhận 

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định ở trên có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định ở trên chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

- Đối với người dự kiến lãnh đạo tổ chức quy định tại các điều 19, 22, 29 và 38 của  Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chỉ thực hiện thông báo kết quả về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định trên. 

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung được thay đổi theo trình tự, thủ tục nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Các điều kiện đăng ký và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Các điều kiện đăng ký và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung

Các điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Các điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo

Trụ sở của tổ chức tôn giáo có được thay đổi không?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Bài viết trình bày về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo

Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Các quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Các quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Các điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Các điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo