Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc như thế nào?

Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo. Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo. Giải thể được hiểu là việc chấm dứt hoạ động khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng Tài (dựa theo quy định tại Điều 207, Luật Doanh nghiệp năm 2020). Theo quy định tại Điều 31, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được giải thể như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Các trường hợp giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể trong trường hợp sau đây:

- Theo quy định của hiến chương;

Căn cứ tại Điều 23, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, Hiến chương của tổ chức tôn giáo bao gồm 11 nội dung sau: 

+ Tên của tổ chức;

+ Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động;

+ Địa bàn hoạt động, trụ sở chính;

+ Tài chính, tài sản;

+ Người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cách thức phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

+ Điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Việc tổ chức hội nghị, đại hội; thể thức thông qua quyết định, sửa đổi, bổ sung hiến chương; nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của tổ chức;

+ Quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục;

- Hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo có quyền giải thể tổ chức tôn giáo

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có quyền giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh, Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh) có quyền giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc trong các trường hợp không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

Trách nhiệm của tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi giải thể 

- Trước khi giải thể, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. Tài sản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh, Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh)  chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo

Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung được thay đổi theo trình tự, thủ tục nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Các điều kiện đăng ký và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Các điều kiện đăng ký và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung

Các điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Các điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo

Trụ sở của tổ chức tôn giáo có được thay đổi không?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Bài viết trình bày về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo