Hoạt động dòng tu hoặc các hình thức tổ chức tu hành tập thể được quy định như thế nào?

Mục V, Thông tư 01/1999/TT-TGCP quy định về việc hoạt động dòng tu và các hình thức tổ chức tu hành tập thể như sau: 

Đăng ký hoạt động của dòng tu hoặc các hình thức tổ chức tu hành tập thể 

- Các dòng tu (hoặc các hình thức tổ chức tu hành tập thể tương tự) đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cần thực hiện việc đăng ký hoạt động với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

+ Dòng tu (hoặc các hình thức tổ chức tu hành tập thể tương tự) hình thành và hoạt động trong phạm vi chỉ một tỉnh hoặc thành phố, người đứng đầu dòng tu phải xin phép và có sự chấp thuận của Trưởng ban Tôn giáo của ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp không có Ban Tôn giáo thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

+ Dòng tu (hoặc các hình thức tu hành tập thể) của các tôn giáo khác hình thành và hoạt động trên phạm vi liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu dòng tu phải xin phép và có sự chấp thuận của Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ.

Một số quy định tổ chức hoạt động của dòng tu (hoặc các hình thức tổ chức tu hành tập thể tương tự)

- Việc bầu trên dòng phải được sự chấp thuận của Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ. Trường hợp bầu trên dòng trong phạm vi một tỉnh (hoặc thành phố) phải có sự chấp thuận của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Người đứng đầu dòng tu (hoặc hình thức tổ chức tu hành tập thể tường tự) chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động.

- Mọi dòng tu (hoặc các hình thức tu hành tập thể) phải xây dựng quy chế hoạt động với nội dung:

+ Tôn chỉ, mục đích của dòng tu.

+ Hệ thống tổ chức và quản lý của dòng tu.

+ Hoạt động xã hội của dòng tu.

+ Cơ sở vật chất của dòng tu.

+ Quan hệ xã hội của dòng tu.

+ Quan hệ quốc tế của dòng tu.

Trách nhiệm của những người nhập tu 

Người nhập tu phải thực hiện những quy định sau đây:

+ Có đơn xin Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Lý lịch rõ ràng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

+ Người đứng đầu dòng tu chấp thuận;

+ Tu sinh vị thành niên được cha mẹ hay người giám hộ cam kết đồng ý.

+ Người nhập tu phải thực hiện việc đăng ký hộ khẩu.

+ Nhà nước cấm không cho nhập tu những người trốn tránh pháp luật và các nghĩa vụ công dân.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương như thế nào ?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 13/01/2022

Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương

Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 13/01/2022

Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc

Thuyên chuyển, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 13/01/2022

Thuyên chuyển, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động như thế nào? (P1)

Tín ngưỡng - Tôn giáo 13/01/2022

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động như thế nào? (P2)

Tín ngưỡng - Tôn giáo 13/01/2022

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động