Người nước ngoài học tại các cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam và việc tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài được quy định ra sao?

Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Hoạt động tôn giáo là hoạt động truyền bá tôn giáo, bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, người nước ngoài học tại các cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam và việc tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài được quy định ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Người nước ngoài học tại các cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam 

Các cơ sở đào tạo tôn giáo có thể hiểu là các cơ sở được mở ra nhằm truyền đạt kiến thức về các tôn giáo. Điều 49, Luật tín ngường tôn giáo năm 2016 quy định về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam như sau: 

Gửi hồ sơ đề nghị 

Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam phải là người cư trú hợp pháp ở Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tự nguyện đăng ký học và được cơ sở đào tạo tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Thành phần hồ sơ đề nghị 

Hồ sơ đề nghị gồm: 

+ Văn bản đề nghị nêu rõ tên cơ sở đào tạo tôn giáo; họ và tên, quốc tịch của người đăng ký học, khóa học, thời gian học;

+ Bản dịch hộ chiếu của người đăng ký học sang tiếng Việt có công chứng.

Trả lời văn bản 

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

Điều 50, Luật tín ngường tôn giáo năm 2016. Quy định về việc tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài như sau: 

Gửi hồ sơ đề nghị 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Trong đó:

+ Tín đồ là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó thừa nhận.

+ Nhà tu hành là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo.

+ Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức.

+ Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức.

Thành phần hồ sơ đề nghị 

Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, mục đích, chương trình, thời gian, địa điểm hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài;

+ Giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài.

Trả lời văn bản 

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 15/01/2022

Các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Các quy định về danh mục hoạt động tôn giáo và hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc là gì?

Trật tự, an toàn xã hội 15/01/2022

Các quy định về danh mục hoạt động tôn giáo và hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp được thực hiện như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 15/01/2022

Thực hiện cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp

Đất cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 15/01/2022

Đất cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo