Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo. Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hiểu là việc nâng địa vị của con người lên địa vị cao hơn, cho xứng đáng với tài đức. Pháp luật hiện hành quy định về việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Điều 51, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định chi tiết về việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước nước ngoài như sau: 

Các trường hợp phong phẩm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài 

Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp sau đây:

+ Tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

+ Tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho công dân Việt Nam ở Việt Nam.

Điều kiện của người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

- Điều kiện chung đối với người đươcj phong phẩm có yếu tố nước ngoài 

Người được đề nghị phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 cụ thể: 

Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

- Điều kiện đối với người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đề nghị phong phẩm 

Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam;

+ Tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Quy định về quản lý việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài 

- Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài phải được sự chấp thuận trước của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

- Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Trong đó, Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức, Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 4 ngày trước

Các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Cơ sở thờ tự của tổ chức tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 4 ngày trước

Cơ sở thờ tự của tổ chức tôn giáo

Cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp được thực hiện như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 4 ngày trước

Thực hiện cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp

Đất cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 4 ngày trước

Đất cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo

Hoạt động tôn giáo tại cơ sở thờ tự như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 4 ngày trước

Hoạt động tôn giáo tại cơ sở thờ tự

Người nước ngoài học tại các cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam và việc tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài được quy định ra sao?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 4 ngày trước

Người nước ngoài học tại các cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam và việc tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài