Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định ra sao?

Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo. Bên cạnh đó, tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Các quy định về việc đặt tên tổ chức tôn giáo

Điều 25, Luật tôn giáo tín ngưỡng năm 2016 quy định về tên tổ chức tôn giáo như sau: 

- Tổ chức tôn giáo phải có tên bằng tiếng Việt.

- Tên của tổ chức tôn giáo không trùng với tên tổ chức tôn giáo khác hoặc tổ chức khác đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.

- Tên của tổ chức tôn giáo được sử dụng trong quan hệ với tổ chức, cá nhân khác.

- Tên của tổ chức tôn giáo được pháp luật công nhận và bảo vệ.

- Tổ chức tôn giáo thay đổi tên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 chấp thuận, cụ thể: 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh) 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương (đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh)

Các quy định về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Điều 7, Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải tuân theo trình tự, thủ tục sau: 

- Gửi văn bản đề nghị 

Trước khi thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên tổ chức tôn giáo hoặc tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi thay đổi; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi kèm theo bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo; bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Thẩm quyền chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Bài viết trình bày về các hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Bài viết trình bày về người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Quyền tự do tín ngưỡng của mọi người và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Quyền tự do tín ngưỡng của mọi người và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng

Quyền tự do tín ngưỡng của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Quyền tự do tín ngưỡng của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo

Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung