Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo là gì?

Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo. Theo quy định của pháp luật hiện hành, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo là gì? 

Điều 22, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo như sau: 

Gửi hồ sơ 

Tổ chức đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Điều 21, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định về điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo bao gồm: Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

+ Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có); tên tôn giáo; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng tín đồ, địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị; cơ cấu tổ chức, trụ sở của tổ chức;

b) Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

d) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

đ) Hiến chương của tổ chức;

Điều 23, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định Hiến chương của tổ chức tôn giáo có những nội dung cơ bản sau đây:

+ Tên của tổ chức;

+ Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động;

+ Địa bàn hoạt động, trụ sở chính;

+ Tài chính, tài sản;

+ Người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cách thức phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

+ Điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Việc tổ chức hội nghị, đại hội; thể thức thông qua quyết định, sửa đổi, bổ sung hiến chương; nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của tổ chức;

+ Quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

e) Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức;

g) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

Thẩm quyền và trình tự công nhận tổ chức tôn giáo

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không công nhận phải nêu rõ lý do;

- Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không công nhận phải nêu rõ lý do.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Khái quát về tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Khái quát về tín ngưỡng, tôn giáo

Các quy định về nguyên tắc hoạt động và đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại Việt Nam?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Bài viết trình bày về nguyên tắc hoạt động và đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại Việt Nam

Các hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Bài viết trình bày về các hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Bài viết trình bày về người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Quyền tự do tín ngưỡng của mọi người và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Quyền tự do tín ngưỡng của mọi người và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng

Quyền tự do tín ngưỡng của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Quyền tự do tín ngưỡng của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam