Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung là gì?

Một trong các điều kiện để đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đó là nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo. Địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo được hiểu là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì một số lí do, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung có thể bị thay đổi. Vậy việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Khái quát về tín ngưỡng, tôn giáo và việc sinh hoạt tôn giáo tập trung

- Căn cứ tại Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng.

- Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Hoạt động tôn giáo là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.

- Sinh hoạt tôn giáo là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo.

Sinh hoạt tôn giáo tập trung là hình thức sinh hoạt tôn giáo với sự tham gia của đông người.

Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

Điều 6, Nghị định 162/2017/NĐ-CP quyd dịnh về trình tự, thủ tụ thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung như sau: 

Gửi hồ sơ 

- Người đại diện là người thay mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động tôn giáo của nhóm người hoặc tổ chức mà mình đại diện.

Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, người đại diện của nhóm có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Văn bản đề nghị nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi; địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo và dự kiến địa điểm mới;

+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;

+ Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo do tổ chức đăng ký.

- Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác, người đại diện của nhóm có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm mới.

Hồ sơ đề nghị trên kèm theo bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.

Thẩm quyền chấp thuận thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập trung trong trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập trung trong trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ có trách nhiệm xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Di chuyển địa điểm 

- Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ. Trường hợp nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chuyển địa điểm sinh hoạt tôn giáo đến địa bàn xã khác, người đại diện của nhóm còn có trách nhiệm gửi kèm bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

- Văn bản thông báo nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới; thời điểm chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về nguyên tắc hoạt động và đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại Việt Nam?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Bài viết trình bày về nguyên tắc hoạt động và đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại Việt Nam

Các hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Bài viết trình bày về các hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 08/01/2022

Bài viết trình bày về người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Quyền tự do tín ngưỡng của mọi người và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Quyền tự do tín ngưỡng của mọi người và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng

Quyền tự do tín ngưỡng của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Quyền tự do tín ngưỡng của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 10/01/2022

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo