Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân như thế nào?

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vậy việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào. Sau đây, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về vấn đề này.

Bãi nhiệm là buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ do vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở cơ quan nhà nước.

Điều 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

“Điều 102. Việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.

4. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.”

Theo quy định trên, việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như sau:

1. Chủ thể bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân:

Hội đồng nhân dân hoặc cử tri có quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Các trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị bãi nhiệm:

Đại biểu Hội đồng nhân dân bị bãi nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

-        Không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân;

-        Không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bị bãi nhiệm khi không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, đó là các tiêu chuẩn:

-        Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

-        Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

-        Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

-        Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

-        Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bị bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Sự tín nhiệm của nhân dân được thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm.

3. Thẩm quyền quyết định bãi nhiệm:

Đại biểu Hội đồng nhân dân bị bãi nhiệm trong trường hợp:

-        Theo quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân đưa ra để Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

-        Theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

4. Điều kiện bãi nhiệm:

-        Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.

-        Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã chỉ ra các quy định về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan