Đại biểu Hội đồng nhân dân có những quyền gì? (P1)

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vậy đại biểu Hội đồng nhân dân có những quyền gì? Sau đây, Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

1. Quyền chất vấn:

Chất vấn là việc đại biểu Hội đồng nhân dân nêu vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và yêu cầu những người này trả lời về trách nhiệm của mình đối với vấn đề được nêu.

Điều 96 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

a. Chủ thể và đối tượng bị chất vấn:

Chủ thể chất vấn: Đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đối tượng bị chất vấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

b. Trách nhiệm của người chất vấn và người bị chất vấn:

 • Đại biểu Hội đồng nhân dân nêu chất vấn, có thể cung cấp thông tin minh họa bằng hình ảnh, video, vật chứng cụ thể. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung trả lời của người bị chất vẫn. Nếu không đồng ý, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn lại để người bị chất vấn trả lời.
 • Người bị chất vấn phải trả lời đầy đủ vào về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biên pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cấp. Nếu đại biểu Hội đồng nhân dân không đồng ý với nội dung trả lời, người bị chất vân có trách nhiệm trả lời khi đại biểu Hội đồng nhân dân chấn vấn lại.

c. Hình thức hoạt động chất vấn:

 • Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp: Đại biểu Hội đồng nhân dân gửi chất vấn đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đó. Trong trường hợp cần điều tra, xác minh thì Hội đồng nhân dân có thể quyết định cho trả lời tại kỳ họp sau của Hội đồng nhân dân hoặc cho trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu đã chất vấn và Thường trực Hội đồng nhân dân.
 • Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân: Chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để chuyển đến người bị chất vấn và quyết định thời hạn trả lời chất vấn.

2. Quyền kiến nghị:

Kiến nghị là việc cá nhân, tổ chức có phản ánh với cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Điều 97 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi bởi Khoản 31 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019) quy định về quyền kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

a. Chủ thể và nội dung kiến nghị:

Chủ thể kiến nghị: Đại biểu Hội đồng nhân dân

Đại biểu Hội đồng nhân dân kiến nghị những vấn đề sau:

 • Kiến nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, tổ chức phiên họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, phiên họp gửi của Hội đồng nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.
 • Kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

b. Hình thức kiến nghị:

Kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi bằng văn bản đến Thường trực Hội đồng nhân dân, trong đó nêu rõ lý do, nội dung kiến nghị.

c. Xử lý kiến nghị:

Chủ thể tổng hợp, xử lý kiến nghị: Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tổng hợp, xử lý các kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân theo thẩm quyền. Trong trường hợp có từ một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên kiến nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với một người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, kiến nghị Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất hoặc họp kín hoặc khi xét thấy cần thiết thì Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo để Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tiếp nhận kiến nghị trong thời gian sau:

 • Trong khoảng thời gian từ ngày khai mạc kỳ họp này đến trước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo, Thường trực Hội đồng nhân dân tiếp nhận kiến nghị về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với một người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
 • Trong khoảng thời gian từ ngày khai mạc kỳ họp này đến trước ngày tiến hành phiên họp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tiếp nhận kiến nghị về nội dung có liên quan trong trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân kiến nghị Hội đồng nhân dân tổ chức phiên họp kín.

Ở bài viết này, chúng tôi đã trình bày về quyền chất vấn và quyền kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân. Các quyền khác của đại biểu Hội đồng nhân dân, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong phần tiếp theo. 

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan