Hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm được quy định như thế nào?

Hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm được quy định như thế nào?

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Nhưng để đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước thì cần phải thông qua hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm. Vậy hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm là gì? Hoạt động này được quy định như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Căn cứ Điều 13 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định như sau:     

Điều 13. Bỏ phiếu tín nhiệm

1. Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

a) Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị;

b) Có kiến nghị của ít nhất hai mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội;

c) Có kiến nghị của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội;

d) Người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại Điều 12 của Luật này mà có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá tín nhiệm thấp.

2. Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu không tín nhiệm có thể xin từ chức. Trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 8 và Điều 9 của Luật này có trách nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội tín nhiệm.”

Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm là rất quan trọng, bởi từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, sẽ có cơ sở để đánh giá các chức danh này không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó nhắc nhở, cảnh báo, thậm chí có thể thay đổi.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đây là công việc rất bình thường và những ai được bầu vào những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, họ phải biết rằng họ cần cố gắng hơn rất nhiều lần so với những người khác trong cả nói và làm, trong cả tư duy và những vấn đề có liên quan đến công việc, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Dựa trên tỉ lệ lấy phiếu tín nhiệm, tạo ra một sự phân hóa trong chính các đại biểu quốc hội.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm còn giúp chính người được bỏ phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tự phải đánh giá lại mình; để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Việc lấy phiếu tín nhiệm để nhân dân và cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng biết được người mà Đảng giới thiệu sang làm nhiệm vụ Nhà nước có đảm bảo đầy đủ phẩm chất và năng lực không, có nên tiếp tục giữ trọng trách đó không.

Quy trình bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội như sau:

 • Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm;
 • Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo trước Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội;
 • Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu;
 • Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín;
 • Ban kiểm phiếu công bố kết quả

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo ba nguyên tắc sau:

 • Bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.
 • Công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.
 • Bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Việc đánh giá độ tín nhiệm dựa vào các căn cứ sau:

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
 • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Phiếu sử dụng trong bỏ phiếu tín nhiệm gồm phiếu riêng đối với từng người được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm kèm theo các ô tương ứng với các mức độ “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”.

Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “không tín nhiệm” thì có thể xin từ chức; trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó.

Như vậy, thông qua bài viết trên đây, Luật Hoàng Anh đã nói rõ về hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội bao gồm: mục đích, quy trình, nguyên tắc, đánh giá của hoạt động này.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan