Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là gì?

Thứ sáu, 26/01/2024, 08:47:15 (GMT+7)

Quy định của pháp luật về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Dịch vụ tư vấn pháp luật tố tụng hành chính nhanh chóng - hiệu quả.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Sau khi thụ lí vụ án, có thể xảy ra những tình huống nhất định buộc tòa án phải tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của của các bên cũng như để quá trình thụ lí vụ án đúng với quy định của pháp luật. Vậy tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là gì, cùng tham khảo bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh hoặc GỌI NGAY tới hotline 0908308123 để được Luật sư TƯ VÂN MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ luật sư riêng tư vấn pháp luật tố tụng hành chính một cách NHANH CHÓNG - HIỆU QUẢ nhất. 

Căn cứ pháp lý

Luật tố tụng hành chính 2015.

Tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là gì

Tạm đình chỉ giải quyết vụ án được hiểu là việc thẩm phán được giao giải quyết vụ án ra quyết định tạm thời dừng giải quyết vụ án vì có lí do nhất định làm cho vụ án không thể giải quyết được, khi những lí do đó không còn nữa thì tiếp tục giải quyết vụ án.

Những trường hợp tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Tòa án quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc tuyên bố phá sản mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng.

Khi tòa án đang giải quyết vụ án mà xảy ra một trong các khả năng này sẽ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nếu tòa chưa thể xác định hay triệu tập cá nhân cơ quan, tổ chức được kế thừa quyền và nghãi vụ tố tụng theo quy định của luật.

Như vậy trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế vì lí do nào đó chưa thể tham gia tố tụng thì việc giải quyết vụ án phải tạm thời ngưng lại. Khi đã có người thừa kế quyền, nghĩa vụ tố tụng của đương sự là cá nhân đã chết hay cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc tuyên bố phá sản thì tiếp tucjc giải quyết vụ án.

- Đương sự là người mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;

- Đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà một trong các đương sự không thể có mặt vì lý do chính đáng, trừ trường hợp có thể xét xử vắng mặt đương sự;

Trong trường hợp này, tòa án cần xem xét lí do vắng mặt mà đương sự đưa ra có chính đáng hay không. Nếu lí do là không chính đáng thì tòa không tạm đình chỉ mà thực hiện xét xử vắng mặt đương sự đó. Tòa án cúng không ra quyết định tạm đình chỉ những vụ án mà nội dung rõ ràng, có đủ chứng cứ được các bên thừa nhận và không có yêu cầu tham gia phiên tòa.

- Cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan khác hoặc kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan;

Khi vụ án hành chính mà tòa án đang giải quyết có liên quan đến kết quả giải quyết của cơ quan khác hoặc kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan thì tòa án sẽ tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính đến khi có kết quả để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án hành chính.

- Cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại; cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án;

- Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản đó.

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Khi tạm đình chỉ vụ án hành chính Tòa án không xóa tên vụ án bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày, tháng, năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án đó để theo dõi.

Khi lý do tạm đình chỉ không còn thì Tòa án ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án và hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được xử lý khi Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án.

Trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án vẫn phải có trách nhiệm về việc giải quyết vụ án.

Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục những lý do dẫn tới vụ án bị tạm đình chỉ trong thời gian ngắn nhất để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết.

Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là gì?

Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là việc thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa hoặc hội đồng xét xử ra quyết định chấm dứt việc giải quyết vụ án khi có một trong các căn cứ theo quy định của pháp luật. Đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa do thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa quyết định, trong phiên tòa do hội đồng xét xử quyết định. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính có thể được ban hành ở bất kì giai đoạn nào của quá trình tố tụng hành chính.

Những trường hợp tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Theo quy định tại điều 143 luật tố tụng hành chính 2015 Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trong các trường hợp sau đây:

- Người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế; cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc tuyên bố phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng;

Đối với cá nhân thì việc đình chỉ giải quyết vụ án trong trường hợp này thường được áp dụng đối với vụ án liên quan đến quan hệ nhân thân của đương sự. Tính chất nhân thân đã dẫn đến hậu quả là khi đương sự chết thì quyền, nghĩa vụ gắn với quyền nhân thân sẽ bị mất. Các quyền nhân thân phi tài sản không thuộc đối tượng được kế thừa do vậy vụ án này sẽ bị đình chỉ.

Đối với cơ quan, tổ chức đã giải thể thì tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án khi xác định là không có cá nhân, tổ chức nào kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng.

- Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong trường hợp không có yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp có yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập của mình thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu của người khởi kiện đã rút;

- Người khởi kiện rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rút đơn yêu cầu độc lập;

- Người khởi kiện không nộp tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập mà không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu độc lập của họ;

- Người khởi kiện đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt trừ trường hợp họ đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc trường hợp có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;

Trong trường hợp này được xem là người khởi kiện đã từ bỏ yêu cầu khởi kiện và tòa án có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Việc đình chỉ giải quyết vụ án trong trường hợp này là hoàn toàn cần thiết vì tòa án không thể thụ động chờ đợi người khởi kiện tới tòa án để tiến hành các hoạt động tố tụng. Quy định như vậy giúp tòa án có thể nhanh chóng giải quyết vụ án hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cũng như sự hoạt động bình thường của tòa án.

- Người bị kiện hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước hoặc chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện và người khởi kiện đồng ý rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đồng ý rút yêu cầu;

- Thời hiệu khởi kiện đã hết;

- Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật tố tụng hành chính mà Tòa án đã thụ lý.

 Khi ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, Tòa án trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ cho đương sự nếu có yêu cầu. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án đó, nếu việc khởi kiện này không có gì khác với vụ án đã bị đình chỉ về người khởi kiện, người bị kiện và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại các điểm b, c và e khoản 1 Điều 123, điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 143 của Luật tố tụng hành chính và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được xử lý theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Quyết định tạm đình chỉ, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án là những quyết định quan trọng trong quá trình gaiir quyết vụ án hành chính. Do vậy điều 145 luật tố tụng hành chính 2015 quy định cụ thể, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hoặc quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Thẩm phán ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Sau khi xem xét thấy rằng việc thu thập tài liệu chứng cứ đã đầy đủ và có thể tiến hành giải quyết vụ án thẩm phán được giao gaiir quyết vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có các nội dung chính sau đây:

- Ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;

- Việc xét xử được tiến hành công khai hay xét xử kín;

- Tên, địa chỉ của người tham gia tố tụng;

- Nội dung việc khởi kiện;

- Họ, tên của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên; Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có).

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp ngay sau khi ra quyết định.

Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng với việc gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án.

Dịch vụ tư vấn pháp luật tố tụng hành chính của Luật Hoàng Anh

Nếu như có thắc mắc hoặc có vấn đề nào chưa rõ, đừng ngần ngại liên hệ với Công ty Luật Hoàng Anh qua số hotline: 0908 308 123 để trao đổi và làm rõ thêm.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, trực tiếp tiến hành thủ tục sẽ tư vấn và cung cấp dịch vụ phù hợp - hiệu quả - tiết kiệm chi phí theo yêu cầu của Quý Khách hàng..

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư