Giao nộp, thu hồi, huỷ con dấu và huỷ giá trị sử dụng con dấu như thế nào? (P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã khái quát về con dấu và các trường hợp phải thu hồi con dấu thì trong phần này, chúng tôi tiếp tục trình bày về các nội dung sau: 

Giao nộp, thu hồi, huỷ con dấu và huỷ giá trị sử dụng con dấu như thế nào? (P1)

Thực hiện giao nộp, thu hồi, huỷ con dấu và huỷ giá trị sử dụng của con dấu

Giao nộp là hành động nộp cho người, cơ quan có trách nhiệm thu giữ. 

Thu hồi là hành động thu về lại cái trước đó đã đưa ra, đã cấp phát hoặc bị mất vào tay người khác.

Huỷ con dấu được hiểu là hành động tiêu huỷ con dấu do con dấu bị vỡ, bị sứt, bị mất….Tuy nhiên, huỷ con dấu không đồng nghĩa với việc huỷ giá trị sử dụng của con dấu. 

Huỷ giá trị sử dụng của con dấu là việc huỷ đi giá trị của con dấu dù hình thức của con dấu có còn tồn tại hay không. 

Giao nộp, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu thực hiện như sau:

- Trường hợp đăng ký lại mẫu con dấu do con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng, thay đổi chất liệu hoặc cơ quan, tổ chức có sự thay đổi 

Đối với trường hợp này, trước khi nhận con dấu mới thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải giao nộp con dấu đã được đăng ký trước đó cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu để thu hồi và hủy con dấu theo quy định;

- Trường hợp có quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, có quyết định thu hồi iấy phép thành lập và hoạt động, giấy đăng ký hoạt động, giấy phép hoạt động

Đối với trường hợp này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trước đó theo đúng thời hạn phải giao nộp con dấu được ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thu hồi và hủy con dấu theo quy định.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không giao nộp con dấu theo quy định, thì cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu ra quyết định hủy giá trị sử dụng con dấu;

- Trường hợp con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã bị huỷ giá trị sử dụng của con dấu 

Đối với trường hợp này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trước đó ngay sau khi tìm thấy con dấu đã bị mất để thu hồi và hủy con dấu theo quy định;

- Trường hợp có quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ 

Đối với trường hợp này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trước đó theo đúng thời hạn phải giao nộp con dấu được ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thu hồi con dấu, cụ thể:

Cơ quan thu hồi con dấu phải niêm phong, quản lý con dấu đó. Khi cơ quan, tổ chức có quyết định cho hoạt động trở lại, thì cơ quan đã thu hồi con dấu có trách nhiệm bàn giao lại con dấu cho cơ quan, tổ chức để sử dụng theo quy định.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không giao nộp con dấu theo quy định, thì cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu ra quyết định hủy giá trị sử dụng con dấu.

Đối với trường hợp cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã ra quyết định hủy giá trị sử dụng con dấu mà sau đó cơ quan, tổ chức bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động được hoạt động trở lại thì cơ quan, tổ chức được phép sử dụng con dấu phải đăng ký lại mẫu con dấu để sử dụng theo quy định;

- Trường hợp một số hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng con dấu 

Đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 6 Nghị định 99/2016/NĐ-CP về một số hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng con dấu, khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, thì cơ quan đăng ký mẫu con dấu tiến hành thu hồi và hủy con dấu theo quy định.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 6 Nghị định này, cơ quan đăng ký mẫu con dấu ra quyết định hủy giá trị sử dụng con dấu;

- Trường hợp mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu; sử dụng con dấu của Cơ quan, tổ chức khác để hoạt động.

Đối với trường hợp này, khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, thì cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu ra thông báo giao nộp con dấu và thu hồi con dấu theo quy định.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không chấp hành và không giao nộp con dấu theo quy định thì cơ quan đăng ký mẫu con dấu ra quyết định hủy giá trị sử dụng con dấu. Sau khi cơ quan đăng ký mẫu con dấu đã hủy giá trị sử dụng con dấu, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng con dấu phải đăng ký lại mẫu con dấu để sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu

Đối với trường hợp này, khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thì cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trước đó ra thông báo giao nộp con dấu để xử lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không chấp hành và không giao nộp con dấu theo quy định, thì cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu ra quyết định hủy giá trị sử dụng con dấu đang bị chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu và đăng ký lại mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu 

Đăng ký mẫu con dấu là việc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu thực hiện đăng ký mẫu con dấu với cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

Đối với trường hợp sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu, khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, thì cơ quan đăng ký mẫu con dấu ra thông báo giao nộp con dấu và thu hồi con dấu theo quy định.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không chấp hành và không giao nộp con dấu theo quy định, thì cơ quan đăng ký mẫu con dấu xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc giao nộp con dấu của một số cơ quan đại diện ngoại giao 

Căn cứ tại Khoản 9, Điều 7, Nghị định 99/2016/NĐ-CP, một số cơ quan này bao gồm: Đại sứ quán, Phòng Lãnh sự thuộc Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán, Tổng Lãnh sự danh dự, Lãnh sự danh dự, Phái đoàn thường trực, Phái đoàn, Phái đoàn quan sát viên thường trực và cơ quan có tên gọi khác thực hiện chức năng đại diện của Nhà nước Việt Nam tại tổ chức quốc tế liên Chính phủ hoặc tại vùng lãnh thổ nước ngoài.

Việc giao nộp con dấu của các cơ quan này do Bộ Ngoại giao quyết định và có văn bản gửi Bộ Công an về thời hạn giao nộp con dấu để thu hồi và hủy con dấu theo quy định.

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Khái quát về việc sử dụng và quản lý con dấu

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Khái quát về việc sử dụng và quản lý con dấu

Thành phần hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi là gì?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Thành phần hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Cơ quan, tổ chức nào có thể sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Cơ quan, tổ chức có thể sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nào sử dụng con dấu có hình Quốc huy?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy